Pytania testowe cz. 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe cz. 2 - strona 1 Pytania testowe cz. 2 - strona 2

Fragment notatki:

1. Wg. uregulowań prawnych UE bankami inwestycyjnymi mogą być:
a) instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne
b) firmy inwestycyjne, banki
c) instytucje finansowe, firmy inwestycyjne
2. Bony komercyjne przedsiębiorstw się są emitowane w oparciu o ustawę:
a) o swobodzie działalności gospodarczej
b) ustawy o obligacjach
c) kodeks cywilny
3. Pozbycie się z bilansu określonych kategorii aktywów, w celu ograniczenia ryzyka to znamiona sekurytyzacji
a) prostej
b) złożonej
4. Wymóg ustanowienia banku reprezentanta występuje w emisji ……………………………. obligacji komunalnych
5. Zarządzanie aktywami klienta na zlecenie to ………………………………….
6. Gdy bank kupuje papiery wartościowe na zlecenia klienta to występuje w roli
a) brokera
b) dealera
c) powiernika
7. Trzy główne agencje ratingowe to …………………………….. ………………………………. ……………………………….
8. Papiery wartościowe zabezpieczane hipoteką na nieruchomościach które przynoszą stały dochód to:
a) CBO
b) CLO
c) CMBS
d) RMBS
9. Uchwałę rady gminy upoważniająca burmistrza do emisji obligacji musi być zaopiniowana przez ………………………………………
10. W Polsce działają banki inwestycyjne tak/nie a prawo bankowe reguluje ich działalność tak/nie
11. Usługi brokerskie to domena rynku
a) pierwotnego
b) wtórnego
12. Private placement to emisja skierowana maksymalnie do ……….. inwestorów
13. Bank reprezentant w procesie emisji obligacji komunalnych to bank, który:
a) posiada kapitał min. 10 mln euro i nie wprowadza papieru wartościowego do obrotu
b) posiada kapitał min. 5 mln euro i posiada nie więcej niż 10% akcji emitenta
c) jest to bank w formie spółki akcyjnej o kapitale co najmniej 5 mln euro
14. Państwo i Zakład Ubezpieczeń Społecznych są inwestorami kwalifikowanymi tak/nie
15. Osoba fizyczna może być inwestorem kwalifikowanym jeżeli w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku dokonała:
a) 40 transakcji w ciągu roku o wartości co najmniej 50.000 euro lub równowartość w PLN
b) posiada wiedzę w tym zakresie udokumentowaną stażem pracy w instytucjach finansowych
c) wartość jej portfela wynosi nie mniej niż 50.000 PLN
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz