Pytania na egzamin - Prądy ideologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Prądy ideologiczne - strona 1 Pytania na egzamin - Prądy ideologiczne - strona 2 Pytania na egzamin - Prądy ideologiczne - strona 3

Fragment notatki:

1) W jakich państwach wybuchła rewolucja 1917-1921
- Rosja
- Niemcy
- Węgry
1) założyciele EWWiS
na mocy Traktatu Paryskiego (18 kwietnia 1951) EWWiS powołały:
- Belgia
- Francja
- Holandia
- Luksemburg
- RFN
- Włochy
(w Traktatach Rzymskich (1 stycznia 1958) powołała do życia Euratom i
Europejską Wspólnotę Gospodarczą)
1) gałęzie gospodarcze w państwie narodowym
- przemysł
- rolnictwo
- gastronomia
- transport
- handel
- i inne
1) 5 obozów zagłady
- Auschwitz: Birkenau
- Treblinka
- Sobibór
- Bełżec
- Kulmhof
- Majdanek
1) prądy ideologiczne mające wpływ w ostatnim półwieczu na Europę
- liberalizm
- konserwatyzm
- marksizm
- socjaldemokracja
- katolicyzm społeczny
- anarchizm
- nacjonalizm
1) syjonizm
(od nazwy jednego ze wzgórz Jerozolimy) Polityczny i społeczny ruch odrodzenia
narodowego zapoczątkowany w końcu XIX wieku w celu odbudowy państwa Izrael
(żydowskiego), co nastąpiło w 1948 roku. Ruch interpretowano jako żydowski
nacjonalizm, a nawet rasizm, jako ruch narodowowyzwoleńczy, religijny, wreszcie
duchowy, którego celem była budowa nowej tożsamości żydowskiej.
1) nacjonalizacja
Akt przejęcia przez państwo prywatnego mienia, stosowany wobec określonej
kategorii mienia i osób
1) jakie państwa powstały na gruzach Austro - Węgier (do wyboru)
- Polska
- Czechosłowacja
- Królestwo SHS (od 1929 Jugosławia)
1) jakie są oddziały w armii
?
1) czy Rosjanie mieli lepsze rakiety balistyczne od USA przed 1960
nie
1) czy produkcja opakowań wpływa pozytywnie na oszczędzanie żywności
tak
1) czy ugrupowania pokroju Frontu Narodowego powstały po II WŚ
tak
1) w jakich latach popularna była gimnastyka szwedzka
w latach 30
1) kiedy upowszechniła się higiena osobista
1) czy pobór do wojska w 1914 był obowiązkowy
nie
1) czy przymus nauczania zlikwidował nauczanie domowe
nie
1) giełda
organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których są
sprzedawane ściśle określone towary. Ceny ustalone podczas aktu kupna sprzedaży są ogłaszane publicznie (notowane)
1) feminizm
(od femina = kobieta) Ideologia i ruch społeczny dążący do równouprawnienia
kobiet, oparty na przekonaniu o dyskryminacji kobiet ze względu na ich płeć, na
prawie kobiet do emancypacji, sprzeciwie wobec seksizmu i patriarchatu. W
feminizmie podkreśla się szczególną naturę kobiet, która jest równoważna z naturą
mężczyzn. Zakłada, że uznanie kobiecych wartości i sposobu życia jest cenne
zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.
1) konferencje międzywojenne
?
1) stali członkowie ONZ
- Chińska Republika Ludowa
- Francja
- Rosja
- Stany Zjednoczone
- Wielka Brytania
1) rodzaje związków zawodowych
?
1) układy/pokoje po II WŚ
- wiedeński
- wersalko - waszyngtoński
- jałtański
1) sposoby komunikacji w międzywojniu
?
1) 3 nośniki energii
- węgiel
- gaz
- ropa naftowa
1) rodzaje strategii wojennych
- na podtrzymanie
- na wyczerpanie
1) interwencjonizm
Polityka gospodarcza zakładająca bezpośrednie interwencje państwa w wolny
rynek. Interwencjonizm może przybierać różne formy: finansowanie

(…)

… może mieć rozmaite formy: pieniądza kruszcowego, metalowego
(monety), papierowego (banknoty), rozrachunkowego (czeki, obligacje, karty
płatnicze), bankowego (zapis na koncie).
1) wojna
Zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami
etnicznymi, zjawisko społeczno - polityczne znane od zarania dziejów. Zasięg
wojny jest zależny od stopnia rozwoju technologicznego. Wedle klasycznej
definicji teoretyka wojny, Carla von Clausewitza, wojna jest jedynie kontynuacją
polityki innymi środkami.
1) czy produkcja mleka w UE jest limitowana
tak
1) kiedy powstało ZSRR
od 1922 roku
1) monarchie w 1914
- Burbonowie
- dynastia hanowerska
- Habsburgowie
- Hohenzollernowie
- Romanowie
1) liberalizm
Ideologia i kierunek polityczny według którego wolność jest nadrzędną wartością.
Liberalizm jest ściśle związany z indywidualizmem, stanowczo odrzuca
kolektywizm oraz opowiada się za jak najmniejszym krępowaniem wolności
jednostki poprzez prawo. Konsolidując, liberałowie uważają, że kompromis
pomiędzy prawem a nieskrępowaną wolnością powinien być jak najmniejszy.
1) czy rewolucja 1917 była wynikiem głodu
nie
1) metody profilaktyki chorób w XX wieku
- pasteryzacja
- izolacja chorych
- szczepionki
- antybiotyki
1) rynek
Miejsce, gdzie kupujący i sprzedający dokonują transakcji. Pojęciem tym określa
się także zbiorowość podmiotów gospodarujących zainteresowanych
dokonywaniem operacji kupna - sprzedaży określonych dóbr, wartości lub usług.
Część zbiorowości reprezentuje podaż (producenci), zaś część popyt
(konsumenci).
1) rodzaje broni strategicznej
- broń chemiczna
- broń biologiczna
- broń jądrowa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz