Pytania-międzynarodowe stosunki gospodarcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania-międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 1 Pytania-międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD II 01.03 Pytania MSG:
Kto jest podmiotem MSG??
Co jest przedmiotem wymiany pomiędzy podmiotami?
Jak się wymienia?
Jaka jest intensywność powiązań?
Podmioty MSG:
do końca lat 50-tych państwo, potem ugrupowania integracyjne (instytucje ponadnarodowe też), np. UE, NAFTA, CEFTA
korporacje transnarodowe (aktualnie jedno z najistotniejszych podmiotów), gospodarstwa domowe
organizacje międzynarodowe (np. światowa organizacja handlu - WTO
Przedmioty MSG:
Międzynarodowy handel usługami
Międzynarodowy przepływ kapitału - inwestycje i kredyty i gotówka (waluty)
Międzynarodowy przepływ technologii i wiedzy
MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ PRACY
LITERATURA -- Bożyk rozdział 2 str.19-32
MPP - Zjawisko historyczne wykształcone w procesie ewolucji społecznego podziału pracy dokonującego się między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obrębie różnych organizmów. Oznacza on specjalizację kraju w produkcji i wymianie międzynarodowej. Aby dochodziło do tej wymiany muszą zachodzić różnice w strukturze tych organizmów. Uczestnicy muszą występować przynajmniej w 2 krajach i wykazują trwałe powiązania w produkcji międzynarodowej.
Rys historyczny międzynarodowego podziału pracy:
Społeczny podział pracy  wymiana wśród plemienna, międzyplemienna itd.
Tradycyjny podział pracy
Międzynarodowy (współczesny) podział pracy
Przyszły międzynarodowy podział pracy
Etapy międzynarodowego podziału pracy
I etap - tradycyjny do XIX wieku - praktycznie już od antyku, kwestie kolonizacji i stopniowe zastępowanie wysiłku człowieka narzędziami - rewolucja przemysłowa  te 2 elementy wykształciły tradycyjny mpp, w wyniku tego świat „poszedł w dwóch kierunkach” - pojawiły się centra gospodarcze i przemysłowe (Francja, Niemcy, Anglia, Belgia), drugi biegun - rolniczy (kolonie, kraje pod obcym panowaniem) dysproporcje; dominujący towarowy charakter wymiany, odkrycia naukowe miały charakter przypadkowy i były dokonywane samodzielnie przez naukowców, rola państwa w finansowaniu nauki była niewielka, produkcja przemysłowa miała charakter praco i materiałochłonny, była jednostkowa, dominowała specjalizacja międzygałęziowa, II etap - przemysłowy dominował w II połowie XX wieku - szybki postęp naukowo -techniczny i produkcyjny, wyroby przemysłowe coraz bardziej zaawansowane technicznie  nowe technologie, badania techniczne; badania naukowe wymagają wysoko wykwalifikowanej kadry oraz nowoczesnej infrastruktury oraz odpowiednich nakładów kapitałowych (także z funduszy publicznych); pojawia się masowość i wielkoseryjność produkcji  wyższa rentowność; wyraźna dominacja państw uprzemysłowionych w sferze handlu (złota triada), mobilność czynników produkcji, pogłębia się stabilizacja produkcji przemysłowej, kooperacja produkcyjna, wymiana wewnątrzgałęziowa


(…)

…); zacieśnianie powiązań kooperacyjnych i współpraca międzynarodowa; postęp telekomunikacyjny pozwolił na stworzenie globalnego rynku kapitałowego, funkcjonującego całą dobę  swobodny przepływ kapitału

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz