Pytania i odpowiedzi do egzaminu 41-50

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi do egzaminu 41-50 - strona 1 Pytania i odpowiedzi do egzaminu 41-50 - strona 2 Pytania i odpowiedzi do egzaminu 41-50 - strona 3

Fragment notatki:

41. Wskazać bezużyteczne prądy BJT jako wzmacniacza przy pracy aktywnej normalnej.
Tranzystor bipolarny pracuje efektywnie jako wzmacniacz w stanie aktywnym normalnym, w którym złącze emiterowe spolaryzowane jest przewodząco , a kolektorowe zaporowo .
- prąd iniekcyjny dziur do emitera (jest bezużyteczny w zasadniczej funkcji tranzystora jako wzmacniacza)
- tzw. prąd zerowy
- też mało znaczący prąd
W tranzystorach n+ -p-n w pracy aktywnej złącze emiterowe ma niewielką rezystancję kilkunastu omów, natomiast spolaryzowane zaporowo złącze kolektorowe wykazuje dużą rezystancję (klika ), ale tylko wtedy, gdy w obwodzie emitera nie płynie żaden prąd. Podczas pracy w konfiguracji OB emiter efektywnie wstrzykuje duży strumień elektronów do neutralnego obszaru bazy. Strumień ten tworzy prąd elektronowy emitera . Jest to zasadniczy prąd tranzystora, tzw. prąd sprzężenia.
Część elektronów ulega rekombinacji w obszarze neutralnym bazy, jednak znaczna ich większość dotrze do złącza kolektorowego, przez które zostaną szybko przemieszczone w silnym polu elektrycznym zaporowo spolaryzowanego złącza do obszaru neutralnego kolektora jako prąd .
Przez spolaryzowane w kierunku przewodzenia złącze EB zachodzi także iniekcja dziur do emitera, tworząc - prąd całkiem bezużyteczny w zasadniczej funkcji tranzystora jako wzmacniacza. Prąd ten, razem z prądami rekombinacyjnymi w obszarze złącza i obszarze neutralnym bazy oraz prądem , tworzy składową prądu bazy .
42. W jakim zakresie napięcia wejściowego BJT jest przyrządem wzmacniającym (aktywnym)?
Należy ustalić punkt pracy tranzystora i napięcie wejściowe tak, aby tranzystor nie wszedł w stan nasycenia ani w stan odcięcia. Dla małych sygnałów jest to wartość ok. 0.65V. Jeżeli UCC jest wystarczająco duże, a spadek napięcia na rezystorze RC dostatecznie mały, to uBC - co oznacza polaryzację zaporową złącza B-C i stan aktywny normalny.
43. Jakie prądy tranzystora opisują (a jakie nie) równania E-M?
Model E-M: tranzystor został przedstawiony jako kombinacja dwóch parametrycznych źródeł prądowych, sterowanych prądami diody emiterowej i kolektorowej.
Zgodnie z powyższym rysunkiem, prąd każdego złącza jest superpozycją prądu własnego oraz prądu wstrzykniętego przez złącze sąsiednie. Dla tranzystora n-p-n mamy:

(…)

…: oraz . Zatem w stanie nasycenia mamy:
, czyli , QS - ładunek magazynowania, tS - czas, po którym ładunek ten znika z obszaru neutralnego bazy.
50. Napisać równania ładunkowe BJT pracującego w zakresie aktywnym normalnym.
Przy pracy normalnej aktywnej zmagazynowany w bazie ładunek podtrzymywany jest prądem bazy : ,
gdzie - stała czasowa, która wyraża równowagę procesów iniekcji i rekombinacji nadmiarowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz