Pytania egzaminacyjne - Remont maszyn

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne - Remont maszyn - strona 1 Pytania egzaminacyjne - Remont maszyn - strona 2 Pytania egzaminacyjne - Remont maszyn - strona 3

Fragment notatki:

Pytania egzaminacyjne z przedmiotu: „Podstawy eksploatacji i remontów maszyn”
I. Metody i modele optymalizacji zapasów
1. Na jakich załoŜeniach bazują statystyczne, techniczne i statystyczno-ekonomiczne metody
planowania zapasów?
2. Jakie załoŜenia przyjmuje się w metodzie planowania zapasów Wilsona? Od czego zaleŜy
wielkość optymalnej partii dostawy?
3. Na wykresie „liczba części - czas” przedstawić ideę metody „dwóch pojemników”. Od czego
zaleŜy zapas minimalny w tej metodzie?
4. Na wykresie „liczba części - czas” przedstawić ideę metody „stałej długości cyklu zamawiania”. Od czego zaleŜy zapas maksymalny w tej metodzie?
5. Do jakiej grupy metod zalicza się i na czym polega metoda ABC planowania zapasów?
6. ZałoŜenia i korzyści stosowania metody JIT (dokładnie na czas).
II. Zasady racjonalnej gospodarki remontowej
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Wyjaśnić na czym polega a) przegląd techniczny, b) remont bieŜący, c) remont średni, d)
remont kapitalny.
Remonty planowo-zapobiegawcze. Główne zasady i sekwencja czynności konserwacyjnoremontowych dla cyklu remontowego obrabiarek.
Na czy polega system remontów inspekcyjno-zapobiegawczych? Zalety i wady.
System remontów poprzeglądowych. Procedura postępowania.
Na jakich załoŜeniach opiera się system remontów modułowych, na czym polega jego stosowanie?
Gdzie wykonuje się remonty kapitalne (pod względem organizacyjnym)? Czy róŜnią się tak
przeprowadzone remonty?
Ekonomiczna opłacalność remontu kapitalnego według granicznej wielkości maszyn niezamortyzowanych.
Jakie dodatkowe kryteria naleŜy uwzględnić przy obliczaniu opłacalności remontu kapitalnego?
Na czym polega, opracowana w Anglii, uproszczona metoda oceny opłacalności remontu
kapitalnego?
III. Regeneracja części maszyn
16. Na czym polega regeneracja przez zamianę par kojarzonych? Kiedy znajduje zastosowanie?
17. Na czym polega regeneracja poprzez stosowanie wymiarów remontowych? Które części
wymienia się, które i jak regeneruje się?
18. Jak przeprowadza się regenerację z zastosowaniem elementów dodatkowych w przypadku
zuŜycia ściernego, pęknięć i odłamań?
19. Regeneracja przez obróbkę plastyczną - na czym polega, metody regeneracji, przykłady.
20. Jakie są cechy i zalety regeneracji przez klejenie, kitowanie i galwanizowanie.
21. Regeneracja przez spawanie i napawanie - cechy metod, zalety, przygotowanie powierzchni.
22. Na czym polega metalizacja natryskowa? Jakie fazy postępowania ona obejmuje?
23. Wyjaśnić zasadę napawania elektrowibracyjnego.
IV. Diagnostyka i prewencja w eksploatacji maszyn
24. Cele i zadania diagnostyki technicznej.
25. Kiedy mamy do czynienia z monitorowaniem, diagnozowaniem, a kiedy z nadzorowaniem
stanu maszyny?
26. Jak uwzględnia się problematykę diagnozowania na etapie projektowania maszyn?
27. Na czym polega diagnostyka kontrolna jakości wykonania?
28. Diagnostyka procesów produkcyjnych - gdzie jest stosowana, jaki jest cel jej stosowania?
29. Cele diagnostyki eksploatacyjnej. Jakie korzyści przynosi ona uŜytkownikowi ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz