Pustak stropowy - badanie właściwości technicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pustak stropowy - badanie właściwości technicznych - strona 1 Pustak stropowy - badanie właściwości technicznych - strona 2 Pustak stropowy - badanie właściwości technicznych - strona 3

Fragment notatki:


KIMB WIL PW Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Materiały Budowlane Temat :
Wyroby z ceramiki budowlanej, porowatej i zwartej. Właściwości techniczne, metody badań. Ćwiczenie nr 7 Data : 27.02.2012
Zespół nr. 7 X X X
Grupa: X Studia dzienne Prowadzący :
Dr Inż. Joanna Sokołowska
Semestr 2 Ocena: Przedmiot badania: Celem ćwiczenia jest określenie przydatności do celów budowlanych wyrobu ceramicznego - pustak stropowy Akermana.
Przebieg badania: Sposób pobierania próbek do badań laboratoryjnych oraz sprawdzeń .
Pobieranie próbek do badań i sprawdzeń powinno odbywać się zgodnie z PN-EN 771-1. Powinny być pobrane z dostawy nie większej niż 200m pobieranie próbek j zależy zwykle od fizycznej formy analizowanej dostawy i odbywa się w następujący sposób - losowe pobieranie próbek, reprezentatywne pobieranie próbek. Szczegółowy opis pobierania próbek znajduje się w załączniku A normy PN-EN 771-1 Dane identyfikacyjne Nazwa elementu; pustak stropowy Akermana
Element wykonany; wyrob ceramiczny
Polska norma; PN-B-12005
Klasyfikacja i oznaczenia Typ
A
Długość, mm
295
Symbol
Wysokość, mm
220
Sprawdzenie cech zewnętrznych 1
Sprawdzenie wymiarów
dł. 302; wys.215, dł. 295±6; wys.220±6; 2
Sprawdzenie kształtów
zgodne z typem A
typ A
3
Sprawdzenie dopuszczalnych wad
a
Skrzywienia powierzchni podstawy i krawędzi
3mm i 5mm
6mm
b
Odchylenia od kąta prostego między powierzchnią podstawy a powierzchniami czołowymi
2mm i 4mm
6mm
c
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży o długości 6mm, ale

(…)


Badanie masy
9,21kg
<11.5kg
2
Badanie nasiąkliwość
15%
więcej 6% i nie więcej niż 22%
3
Badanie mrozoodporności
po 20 cyklach obserwujemy odpryski 4
Badanie odporności na działanie siły zgniatającej
4,2kN
5,0 kN
Ocena wyrobu ceramicznego: nie nadaje się do użytku zgodnie z przeznaczeniem
Sprawdzenie cech zewnętrznych:
Sprawdzenie wymiarów i kształtu wyrobu poprzez oględziny i pomiar z dokładnością do 1mm za pomocą szablonu suwakowego lub linijki z podziałką; porównanie wyników pomiarów z wymaganiami normy przedmiotowej.
Sprawdzenie dopuszczalnych wad poprzez oględziny wyrobu i pomiar uszkodzeń z dokładnością do 1mm, a takie podanie liczby uszkodzeń danego rodzaju.
Rodzaje wad: Skrzywienia podstawy i krawędzi;
Odchylenia od kata prostego pomiędzy powierzchnią podstawy a powierzchniami czołowymi;
Szczerby…
… będących w stanie powietrzno suchym. Odczyt pomiaru należy wykonać z dokładnością do 5g.
Badanie nasiąkliwości - wykonuje się metodą moczenia lub metodą gotowania, wyniki należy porównać z wymaganiami normowymi,
Badanie wytrzymałości na ściskanie - Po przygotowaniu próbki w sposób normowy umieszczając ją centrycznie na płycie ściskającej maszyny wytrzymałościowej, przykładane jest równomiernie rozłożone…
… obciążenie i zwiększane w sposób jednostajny, aż do zniszczenia elementu. Wytrzymałość na ściskanie obliczamy jako wartość średnią wytrzymałości poszczególnych próbek z dokł. Do 0,1 N/mm2 Badanie mrozoodporności - przeprowadza się metodą kolejnych cykli zamrażania i odmrażania (sposób przeprowadzania badania i jego wynik został podany przez prowadzącego). Badanie metodą kolejnych cykli zamrażania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz