Ceramika budowlana spieczona - badanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ceramika budowlana spieczona - badanie - strona 1 Ceramika budowlana spieczona - badanie - strona 2 Ceramika budowlana spieczona - badanie - strona 3

Fragment notatki:


Przedmiot: Materiały Budowlane
Temat ćwiczenia:
Ceramika budowlana spieczona - cegła klinkierowa.
Opracował zespół:
X X X
Grupa X
Semestr II
Rok 2000/2001
Ocena
Określenie pochodzenia materiału .
badana próbka pochodzi z partii liczącej 15000 sztuk, została zakwalifikowana według tablicy 1 zamieszczonej w normie do I grupy.
2) Sposób pobierania próbek do badań laboratoryjnych oraz sprawdzeń .
Pobieranie próbek do badań i sprawdzeń powinno odbywać się zgodnie z PN - 70/B - 12016.
W celu pobrania próbek do sprawdzenia cech zewnętrznych należy wylosować z badanej partii (słupa, stosu lub palety), w liczbie 10. Z wylosowanych słupów, stosów, palet należy pobrać w sposób losowy, na ślepo wyroby w liczbie 25, przy czym liczbę próbek należy rozdzielać równomiernie na wylosowane słupy.
Do poszczególnych rodzajów badań pobiera się różne ilości próbek, i tak dla: a) badania masy szt. 6
b) badania gęstości objętościowej szt.6
c) badania nasiąkliwości szt. 6
d) badania mrozoodporności szt. 6
e) odporności na zmiany temperatur szt.7
f) obecności szkodliwych związków marglu szt. 5
g) zawartości soli rozpuszczalnych szt.4
h) wytrzymałości na ściskanie
jeżeli badanie wykonywane jest na pojedynczych wyrobach lub próbkach powstałych ze spojenia dwóch połówek szt. 8
leżeli badanie wykonywane jest na próbkach utworzonych ze spojenia dwóch całych wyrobów szt.16
jeżeli badanie wykonywane jest na próbkach będących oddzielnymi połówkami wyrobów szt.4
Łączna liczba próbek pobranych do badań powinna być wyliczona jako minimalna liczba sztuk wyrobów, na których można wykonać wszystkie polecone przez normy przedmiotowe badania. Wyliczenie to wykonuje się przez pogrupowanie badań, które można wykonać kolejno na tych samych próbkach np.:badanie masy objętościowej, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu. Pobranie próbki należy oznaczyć trwałym znakiem. Z pobierania próbek należy sporządzić protokół badania, który należy przesłać do laboratorium. 3) Oznaczeniami które należy przeprowadzić dla badanej próbki są: Badanie masy , które należy przeprowadzić na wadze laboratoryjnej, dla próbek będących w stanie powietrzno suchym. Odczyt pomiaru należy wykonać z dokładnością do 5 g.
Badanie gęstości objętościowej polega na obliczeniu jej ze wzoru, (podzieleniu masy badanej próbki przez jej objętość). Badanie mrozoodporności przeprowadzone zostało metodą kolejnych cykli zamrażania i odmrażania (sposób przeprowadzania badania i jego wynik został podany przez prowadzącego). Badanie metodą kolejnych cykli zamrażania i odmrażania polega na tym, że badana próbkę poddaje się wielokrotnemu na przemian intensywnemu zamrażaniu i odmrażaniu aż do momentu gdy pojawią się widoczne uszkodzenia. Wynik badania stanowi liczba cykli.


(…)

… nie większej niż20
Sprawdzenie cech fizycznych
1
2
3
4
5
6
Badanie masy
Badanie gęstości objętościowej
Badanie mrozoodporności
Badanie wytrzymałości na ściskanie
Badanie nasiąkliwości
Stężenie pierwiastków promieniotwórczych m = 3100,2g
ρ = 1,69g/cm3 po 25 cyklach zamrażania i odmrażania nie zauważono pęknięć ani odkształceń
44 Mpa
7 %
f1=1,1
f2=186
Po 25 cyklach brak odkształceń i pęknięć
7) Ocena wyników sprawdzeń i badań oraz określenie przydatności wyrobu do celów budowlanych.
Badana cegła nie nadaje się do dopuszczenia w stosowaniu ze względu na duże pęknięcie ścianki bocznej. Wada ta powoduje że cegła nie mogłaby w pełni przenosić obciążeń statycznych po wmurowaniu gdyż zmniejszony jest przekrój czynny co obniża jej własności wytrzymałościowe.

…, po złożeniu dwóch połówek powierzchniami przepiłowanymi przeciwlegle. Należy stosować zaprawę 1:1 z cementu portlandzkiego 350 do spojenia połówek. Powierzchnie utworzonej próbki przeznaczone do ściskania należy wyrównać tą samą zaprawą tak, aby były one równoległe względem siebie. Grubości zaprawy spajającej i wyrównującej powinny wynosić około 10 - 12 mm. Po odpowiednim czasie od wyprawiania próbek umieszcza się je w prasie i poddaje jednostajnemu ściskaniu wzrastającemu ze stałą szybkością ok. 5 kN/s. Próbki należy układać w maszynie na podkładkach z twardej pilśni, w pozycji takiej jak wyrób znajduje się po wmurowaniu. Wynik pomiaru stanowi iloraz wartości obciążenia niszczącego i pola powierzchni próbki.
Rc=P/F gdzie:
P - obciążenie niszczące (kN)
F - pole powierzchni (m2)
Do obliczenia pola…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz