Ceramika porowata - badanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ceramika porowata - badanie - strona 1 Ceramika porowata - badanie - strona 2 Ceramika porowata - badanie - strona 3

Fragment notatki:


Przedmiot: Materiały Budowlane
Temat ćwiczenia:
Ceramika budowlana o strukturze porowatej.
Opracował zespół:
X X X
Grupa X
Semestr II
Rok 2000/2001
Ocena
Kwalifikacja badanego wyrobu - cegły dziurawki, do odpowiedniej grupy wg normy PN-70/B-12016. Badany materiał, cegła dziurawka, należał do partii liczącej 60 tys. sztuk. Według tablicy 1 zamieszczonej w normie PN-70/B-12016 stwierdzamy, że należy on do grupy 1.
Sposób pobierania próbek do sprawdzenia cech zewnętrznych oraz badań laboratoryjnych wg normy PN-70/B-12016. W celu pobrania próbek do sprawdzenia cech zewnętrznych należy wylosować z badanej partii słupy, stosy lub palety, w liczbie 15 (dla partii zawierającej od 40 do 60 tys. sztuk wyrobu). Z wylosowanych słupów (stosów, palet) należy pobrać w sposób losowy na ślepo wyroby. Liczbę próbek pobieranych do badań należy możliwie równomiernie rozdzielić na wylosowane słupy. Z pobierania próbek należy sporządzić protokół.
W celu pobrania próbek do okresowych badań laboratoryjnych należy z każdej dziennej partii wyrobów wywiezionej z pieców pobrać w sposób losowy na ślepo 3 sztuki i odkładać je w przeznaczonym do tego, suchym zadaszonym miejscu. Wyroby nagromadzone w powyższy sposób w zakresie między badaniami uważa się za pełną partię, z której pobiera się w sposób losowy na ślepo:
do badania masy - 6 sztuk.
do badania gęstości objętościowej - 6 sztuk. do badania nasiąkliwości - 6 sztuk.
do badania mrozoodporności - 6 sztuk.
do badania odporności na zmianę temperatury - 7 sztuk.
do badania szkodliwej zawartości marglu - 5 sztuk.
do badania szkodliwej zawartości soli rozpuszczalnych - 4 sztuki.
h) do badania wytrzymałości na ściskanie
jeżeli badanie wykonywane jest na pojedyńczych całych wyrobach lub na próbkach utworzonych ze spojenia 2 połówek wyrobów - 8 sztuk.
jeżeli badanie wykonywane jest na próbkach utworzonych ze spojenia 2 całych sztuk wyrobów - 16 sztuk.
jeżeli badanie wykonywane jest na próbkach będących oddzielnymi wyrobami - 4 sztuki.
i) do badania na wytrzymałość na działanie siły zgniatającej - 8 sztuk.
do badania na wytrzymałość na obciążenia statyczne - 8 sztuk.
do badania na wytrzymałość na działanie siły zginającej - 8 sztuk
do badania wytrzymałości na uderzenie - 8 sztuk.
Łączna liczba próbek pobranych do badań powinna być wyliczona jako minimalna liczba sztuk wyrobów, na których można wykonać wszystkie polecone przez normy przedmiotowe badania. Wyliczenie to wykonuje się przez pogrupowanie badań, które można wykonać kolejno na tych samych próbkach np.:badanie masy objętościowej, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu. Pobranie próbki należy oznaczyć trwałym znakiem. Z pobierania próbek należy sporządzić protokół badania, który należy przesłać do laboratorium.

(…)

…, do której zakwalifikowaną próbkę. Sprawdzenie kształtu i wymiarów jak również ukształtowania i stanu nawierzchni zewnętrznej (rowki, obrzeża, żebra itp.) należy wykonać oględziny i pomiar z dokładnością do 1 mm za pomocą szablonu suwakowego lub linijki z podziałką i porównać z rysunkami i wymaganiami normy przedmiotowej.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni bocznych lub czołowych od pionu wykonuje się przez położenie wyrobu na płaskiej powierzchni, przystawienie do niego kątownika i zmierzenie z dokładnością do 1mm za pomocą linijki z podziałką wielkości odchylenia a powierzchni wyrobu od linii pionowej wyznaczonej przez kątownik. Pomiar należy wykonać w miejscu największego odchylenia.
Sprawdzenie wielkości oraz liczby szczerb, uszkodzeń i pęknięć krawędzi, naroży, stopek, żeber, itp. Należy przeprowadzić przez oględziny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz