Publiczne prawo gospodarcze - test - Organy państwowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczne prawo gospodarcze - test - Organy państwowe - strona 1 Publiczne prawo gospodarcze - test - Organy państwowe - strona 2

Fragment notatki:

41.
Rada pracownicza może wstrzymać wykonanie decyzji dyrektora przedsiębiorstwa , o ile decyzja ta jest:
a.
sprzeczna z uchwałą rady pracowniczej lub uchwałą ogólnego zebrania pracowników
b.
sprzeczna ze stanowiskiem organizacji związków zawodowych
c.
sprzeczna z prawem
d.
sprzeczna z interesem organu założycielskiego
42.
Podstawowymi zasadami przy podejmowaniu działalności gospodarczej , zgodnie z ustawą z 23 grudnia 1988r.o działalności gospodarczej są:
a.
zasada wolności gospodarczej
b.
zasada równości tylko przedsiębiorstw państwowych przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
c.
zasada „co nie jest prawem zabronione , jest dozwolone”
d.
zasada swobody zrzeszania się podmiotów gospodarczych w organizacje przedsiębiorców
43.
Spory pomiędzy radą pracowniczą przedsiębiorstwa , a dyrektorem przedsiębiorstwa rozstrzyga:
a.
komisja zakładowej organizacji związków zawodowych
b.
organ założycielski
c.
komisja rozjemcza
d.
sąd
44.
Organy państwowe mogą podejmować decyzje w zakresie działalności przedsiębiorstwa państwowego:
a.
tylko w przypadku zgody organu założycielskiego
b.
tylko w wypadkach przewidzianych przepisami ustawowymi
c.
tylko w wypadku zgody rady pracowniczej
d.
zawsze wtedy gdy jest to zgodne z interesem ogólnospołecznym
45.
Administracyjne prawo gospodarcze określa:
a.
prawne zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej
b.
zadania organów państwowych w zakresie oddziaływania na podmioty gospodarcze
c.
ustrój podmiotów gospodarczych tworzonych przez Państwo
d.
zasady reglamentacji działalności gospodarczej
46.
Organizacjami samorządu podmiotów gospodarczych są:
a.
izby rzemieślnicze
b.
zrzeszenia handlu i usług
c.
cechy rzemieślnicze
d.
zrzeszenia przedsiębiorstw państwowych
47.
Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje Minister Skarbu Państw
a.
na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej
b.
z własnej inicjatywy
c.
na wniosek organu założycielskiego
d.
na uzgodniony wniosek sejmiku wojewódzkiego
48.
Przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stosuje się do prywatyzacji:


(…)

….
jest dozwolone tylko osobom fizycznym
c.
jest dozwolone osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym powołanym zgodnie z przepisami prawa
d.
tylko osobom fizycznym na równych prawach
50.
Podmioty gospodarcze:
a.
mają obowiązek zrzeszania się w izbach gospodarczych lub zrzeszeniach
b.
mogą , na zasadzie dobrowolności , zrzeszać się w organizacjach gospodarczych
c.
mają obowiązek przynależności do cechów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz