Publiczne prawo gospodarcze - test - Organ administracji publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczne prawo gospodarcze - test - Organ administracji publicznej - strona 1

Fragment notatki:

101.
Podstawowymi zasadami przy podejmowaniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą 23 grudnia 1988r.o działalności gospodarczej są:
a.
zasady wolności gospodarczej
b.
zasady równości podmiotów gospodarczych przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
c.
zasada „co nie jest prawem zabronione , jest dozwolone”
d.
zasada swobody przynależności do jednostek grupujących podmioty gospodarcze
102.
Ewidencję działalności gospodarczej prowadzą :
a.
urzędy rejonowe
b.
organy samorządu terytorialnego szczebla gminnego
c.
wojewoda
d.
naczelne i centralne organy administracji państwowej właściwe dla przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej
103.
Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
a.
oznaczenie przedsiębiorcy
b.
oznaczenie siedziby przedsiębiorcy
c.
określenie przedmiotu działalności gospodarczej
d.
wskazanie miejsca wykonania działalności gospodarczej
104.
Koncesje wydaje się:
a.
na czas nieoznaczony
b.
na czas oznaczony , na żądanie ubiegającego się
c.
na czas oznaczony ze względu na bezpieczeństwo państwa
d.
zawsze na czas nieoznaczony
105.
Podmiot zagraniczny może podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie:
a.
spółki jawnej
b.
spółki akcyjnej
c.
spółki komandytowej
d.
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
106.
Przedsiębiorstwem państwowym może zarządzać i reprezentować je na zewnątrz:
a.
likwidator
b.
osoba sprawująca zarząd komisaryczny
c.
organ założycielski
d.
tymczasowy kierownik przedsiębiorstwa
107.
Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego powoływany jest w drodze konkursu przez:
a.
radę zakładową związku zawodowego
b.
ogólne zebranie pracowników
c.
w przedsiębiorstwach nowo organizowanych przez organ założycielski
d.
w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej przez organ założycielski
108.
Organ założycielski może wstrzymać wykonanie decyzji dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz zobowiązać do jej zmiany lub cofnięcia jeżeli:
a.
jest sprzeczna z interesem gospodarczym państwa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz