PTS-Tworzywo sztuczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PTS-Tworzywo sztuczne - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Tworzywo sztuczne - materiał którego podstawowym składnikiem jest komórka (polimer). Pozatym w skład wchodzą modefikatory które poprawiają własności i zmniejszają koszt produkcji.
Modyfikatory: napełniacze, nośniki, zmiękczacze, pigmenty, stabilizatory;; środki: smarujące, antystatyczne, zmiejszające palność, spieniając, tiksotropujące.
Napełniacze - środki dodawane do polimerów w celu poprawiające własności i zmiejszające koszty. Dzielą się na organiczne i nieorganiczne.
Nośniki - materiały w kształcie pasm, które przetwarza się na laminaty Plastyfikatory - wysoko wrzące małocząsteczkowe związki chemiczne sprawdzające zakres temp przy których tworzywa wykazują właściwości elastyczne.
Stabilizatory - przeciw działają szkodliwemu działaniu podwyższenia temp
Środki smarujące - dodawane do tworzyw w celu zmniejszenia lepkości tworzywa.
Środki zmniejszające palność - Br, chlor, P., An.
Środki spieniające - stosowane do wyrobu pianek (integralne i strukturalne).
Klasyfikacja tworzyw sztucznych: tworzywa naturalne (pochodne kauczuku - chlorkokauczuk, pochodne celulozy - octan, celuloza regenerowana - celofan, pochodne białka - lanitol), Syntetyczne tworzywa otrzymane na drodze polimeryzacji (PE, PP, PVC, PS, PMMA), ...polikondensacji (PA, PC), ... poliaddycji (RUR, epoxydy)
Klasyfikacja technologiczna: Elastomery i Plastomery (Termoplasty i Tworzywa utwardzalne)
Tworzywa sztuczne nie występują w postacji gazowej. Jeżeli reakcje polimeryzacji biorą udział monomery tego samego rodzaju (polimonorery). Jeżeli dwóch rodzajów (reakcja kopolimeryzacji) - pokolimer.
Reakcje rozkładu polimeru: depolimeryzacja, degradacja, desktrukcja.
Budowa polimeru: liniowo prosty, liniowo rozgałęziony, przestrzennie usieciowany.
Polimery o uporządkowaniu statystycznym, budowie blokowej, budowie szczepionej.
Makroczęsteczka staje się pojęciem umownym. Stany fizyczne: charak stopniem ruchliwości makrocząsteczek stany fazowe charak stopniem uporządkowania.
Stopnie faz: tw bezpostacjowe i krystaliczne (semi.., i częściowo....).
Stopień krystaliczności X - zalety i wady: liniowy wzrost gęstości, zmniejszenie rozszerzalności cieplnej, wzrost twardości, wzrost odporności na ścieranie, - wytrzymałości i sprzężystości, spadek chłonności wody, wzrost stabilności wymiarowej, zmniejszenie wydłużalności i wytrzymałości zmęczeniowej i udarności. Zalety tej fazy: wysoka udarność, wytrzymałośc na cykle zmęczeniowe i przeźroczystość.
Indefikacja tw szt. Jest zespołem czynności zmierzającej do ustalenia gat polimeru prowadzona jest na zasadzie eliminacji:
postaci i własności zewn - (rodzaj powierz,sztywności, i barwy two szt.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz