Psychologia i socjologia w pracy zawodowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 6013
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia i socjologia w pracy zawodowej - strona 1

Fragment notatki:

Referat zawiera informacje z przedmiotu psychologia i socjologia. Składa się z 7 stron w formacie doc. i posiada bibliografię. Głównym pytaniem badawczym przyświecającym całe pracy jest: jak wiedza z zakresu psychologii i socjologii może być wykorzystywana w pracy zawodowej? Autor stara się określić z zakres wiedzy z psychologii i socjologii w pracy socjalnej. Punktem wyjściowym dla eseju jest istota pracy socjalnej, opis zadań i obowiązków pracownika socjalnego. W konsekwencji praca sprowadza się do rozważań o etyce zawodowej. Autor opisuje dylematy etyczne i zasady obowiązujące w relacjach z drugim człowiekiem. Odnosi się do wartości realizowanych przez pracownika socjalnego oraz potrzeb spełniania się zawodowego. Ponadto wskazuje na zależność jakości pracy i walorów sumienia i dialogu wewnętrznego.

Jak wiedza z zakresu psychologii i socjologii może być wykorzystywana w pracy zawodowej?
Tezą mojej pracy jest zakres wiedzy z psychologii i socjologii wykorzystywanej w pracy socjalnej.
Zastanowię się jakie cechy powinien posiadać i wykorzystać pracownik socjalny. Do czego zobowiązany jest by podejmować odpowiednie decyzje. Jaka cecha wyróżnia pracowników socjalnych. Jakie zalety trzeba posiadać wykonując taki zawód. Jak również na czym ma polegać taka praca.
Chciałabym zwrócić uwagę, na to, że zawód pracownika socjalnego, jest zawodem który wymaga kontaktu z drugim człowiekiem. Dlatego też uważam, że wykonując taką profesję należy dysponować odpowiednią wiedzą i mieć odpowiednie predyspozycje. W mojej pracy skoncentruje się również, na pełnionej funkcji etyki zawodowej w pracy socjalnej.
Istotą pracy socjalnej jest kontakt z człowiekiem, a w szczególności niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Zawód ten wymaga zapewne czegoś więcej niż tylko przestrzegania, w ramach czynności zawodowych, zespołu norm, pochodzących „z zewnątrz”, a zatem kodeksów czy przepisów danych placówek. Pracownik socjalny zobowiązany jest podejmować działania posiadające wartość powszechnie uznawaną i cenioną. Jeśli przyjmiemy, że człowiek sam w sobie stanowi niepodważalną wartość, musimy uznać, iż pracownik socjalny powinien reprezentować swoją osobą wiele cech szczególnie pożądanych przez społeczeństwo. Cechą wyróżniającą pracowników socjalnych powinien być, jak sądzę, podobnie jak w przypadku nauczyciela, lekarza - rodzaj powołania.
Kształtując siebie i swoje życie według najlepszych wzorców, ujawnionych we wrażliwości, która jest przejawem sumienia, pracownik socjalny będzie najlepiej służył swym podopiecznym.
Praca socjalna ma służyć przetwarzaniu środowiska, usprawnianiu działań prowadzących do poprawy losu ludzi. Istotnym wyróżnikiem działalności zawodowej jest prowadzenie jej przez wykwalifikowanych pracowników społecznych (co nie jest wymogiem przy działalności dobrowolnej).
Środowisko życia klienta socjalnego wykazuje pewne cechy obiektywne, np. demograficzne, czy przestrzenne, ale wiąże się również z cechami, czy właściwościami subiektywnymi - jak oceny, czy system wartości ludzi w nim zamieszkujących.
Praca socjalna ma polegać na uaktywnianiu ewentualnych możliwości i wartości tkwiących zarówno w jednostce, jak i jej otoczeniu. Ingerencja społeczna nie może polegać na przekazywaniu schematów, ale winna stanowić rodzaj aktu twórczego - temu celowi ma służyć indywidualizacja pracy z poszczególnymi klientami. W celu zapobiegania nadmiernej zależności osoby wspomaganej od wspomagającego należy dążyć do partnerskich relacji w tym układzie - relacja ta powinn

(…)

… jednej roli społecznej. Chociaż zadaniem lekarza jest troska o zdrowie i życie pacjentów, to jednak nie jest możliwe przeprowadzenie np. transfuzji krwi w przypadku sprzeciwu ze strony pacjenta (np. ze względów religijnych), nawet jeśli zabieg ten wydaje się niezbędny dla ratowania życia. Mamy tu do czynienia z konfliktem dwóch wartości - z jednej strony zdrowiem i życiem człowieka, zaś z drugiej - jego autonomią, prawem do samostanowienia o własnym losie. Także pracownik socjalny zatrudniony w szpitalu zobowiązany jest do przestrzegania prawa pacjenta do niezależności. W takim przypadku może wystąpić konflikt pomiędzy systemem wartości przyjmowanym przez pracownika socjalnego, a osobistymi, czy religijnymi przekonaniami pacjenta.
Zadanie etyki nie może ograniczać się do wskazania człowiekowi norm…
… warunkiem właściwego działania pracownika socjalnego jest jego poczucie odpowiedzialności wobec życia społecznego, przynajmniej w ramach odpowiedzialności za własne decyzje zawodowe. Od pracownika socjalnego wymaga się świadomości wpływu w sferze publicznej, wpływu na obszar swojego działania. Punktem wyjścia dla wszelkich działań podejmowanych w ramach pracy socjalnej jest drugi człowiek.
Za podstawowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz