Psychologia-czym się zajmuje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia-czym się zajmuje - strona 1 Psychologia-czym się zajmuje - strona 2

Fragment notatki:

I. 1. Czym zajmuje się psychologia? Co to jest? PSYCHOLOGIA (def.) - jest to nauka o zachowaniu człowieka i o człowieku jako jego podmiocie.
( i stosunek człowieka do otoczenia, środowiska, jak zachowują się w środowisku, psychika człowieka) Psychologia - jest to funkcja wysoko zorganizowanej materii jaką jest mózg. (= funkcja mózgu. Mózg jest szczególnym rodzajem materii w odróżnieniu od mięśni) 2. Jakie metody stosuje się w psychologii? 1. specyficzne: obserwacja: {innych ludzi lub zwierząt (zoopsychologia), samoobserwacja} , eksperyment: {naturalny, laboratoryjny} , test (4 podstawowe) 2. niespecyficzne: wywiad, ankieta, kwestionariusz 3. Jakie działy wyróżnia się w psychologii? DZIAŁY PSYCHOLOGII: -Teoretyczna : ogólna, społeczna, genetyczna (bada genezę psychiki), rozwojowa, różnicowa, porównawcza, psychopatologia (wszelkie zaburzenia, nerwice) -stosowana : wychowawcza ( w szkolnictwie, w oświacie), kliniczna (bada zaburzenia zachowania ludzi wywołane czynnikami środowiskowymi, w zakładach zamkniętych), pracy (analizuje przebieg psychologii zawodowej w przemyśle, wojsku, ustala warunki pracy), sądowa, rehabilitacyjna, sportu, sztuki 4. Gdzie ma zastosowanie wiedza psychologiczna? II. 1. Co to jest wrażenie? Wrażenie (def.) jest to odzwierciedlenie/odbicie pojedynczej cechy bodźca ( a nie całego bodźca) np. barwy, zapachu, dźwięku. 2. Co to jest spostrzeganie? SPOSTRZEGANIE- jest to proces odzwierciedlania bodźców złożonych, dokonujący się z wykorzystaniem wcześniejszego doświadczenia 3. Jakie są 2 poziomy org. Spostrzegania? 4. Od czego zależy spostrzeganie? od doświadczenia, wieku, płci, zainteresowania, wykształcenia, cech języka, czynników emocjonalno-motywacyjnych
III. 1. Czym jest pamięć? Pamięć = proces poznawczy składający się z 3 procesów: zapamiętywanie, przechowywanie, przypominanie. 2. Opisz jedna z teorii pamięci i zapominania? - Zapamiętywanie = utrwalanie odbieranych informacji , może dokonywać się samorzutnie bez zamiaru zapamiętywania , mimo woli i wtedy mówimy o zapamiętywaniu mimowolnym lub dokonuje się w sposób zamierzony = zapamiętywanie dowolne
- teoria zanikania śladów - wg. Tej teorii wyuczony materiał zostawia „ ślad” w mózgu i jeżeli nia czyni się z niego użytku to z czasem zanika 3. Jakie są fizjologiczne podłoże pamięci? Cała działalność umysłowa odbywa się dzięki aktywności elektrycznej i istnieje prawi8e całkowita zgodność, że przechowywanie informacji związane jest z chemicznymi lub strukturalnymi zmianami mózgu.
Znaczy to że zmiany chemiczne i strukturalne mózgu wpływają na aktywność elektryczną ( bioprądy) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz