Przyrządy suwmiarkowe - Suwmiarka dwustronna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyrządy suwmiarkowe - Suwmiarka dwustronna - strona 1 Przyrządy suwmiarkowe - Suwmiarka dwustronna - strona 2 Przyrządy suwmiarkowe - Suwmiarka dwustronna - strona 3

Fragment notatki:

• Przyrządy suwmiarkowe      Przyrządy  suwmiarkowe mają uniwersalne zastosowanie, gdyż w zależności od konstrukcji mogą  być   użyte   do   pomiarów   zewnętrznych,   wewnętrznych   oraz   mieszanych.   Są   one   wykonane   z  materiałów   zapewniających   odpowiednią   sztywność,   trwałość   i   odporność   na   korozję.   Zakresy  pomiarowe i wymiary poszczególnych typów suwmiarek są przedstawione w normie        PN-79/M- 53131      Narzędzia pomiarowe. Przyrządy suwmiarkowe.           Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem             Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem   (uniwersalna)   pozwala na wykonanie   trzech  rodzajów pomiarów     tj.: zewnętrznych szczękami 3 i 4, wewnętrznych   szczękami   5 i 6       oraz   mieszanych   wysuwką   7.   Konstrukcja   powierzchni   pomiarowych   szczęk   przyrządu   pozwala   na  pomiary liniowe detali o różnym ukształtowaniu powierzchni.  Na prowadnicy najczęściej  naniesiona  jest podziałka o wartości   działki     a=1 mm.    Na suwaku 2   w zależności od typu  przyrządu są  naniesione   kreski   noniusza w ilościach   n=10 lub n=20, które wyznaczają   działkę elementarną   noniusza     związaną   z     precyzją   odczytu   wyniku   pomiaru.     Śruba   zaciskowa     10     służy   do  zabezpieczenia suwmiarki przed zmianami położenia  suwaka w trakcie pomiaru jak i wybrania luzów  między prowadnicą a suwakiem. 1 – prowadnica z podziałką; 2 – suwak; 3,4 – zewnętrzne szczęki            płasko-krawędziowe  stała i            ruchoma; 5,6 – wewnętrzne  szczęki                 krawędziowe ;         7 - wysuwka głębokościomierza; 8 – wkręt; 9 – wkładka; 10  - śruba zaciskowa.  Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem   z noniuszem    0,1  mm  Suwmiarka jednostronna  Suwmiarka jednostronna     posiada szczęki  płasko-walcowe  3 i 4  umożliwiające pomiar wymiarów  zewnętrznych  oraz  wewnętrznych.  Ponieważ szczęki do pomiarów wewnętrznych 5  mają  wstępnie  zadaną   szerokość o wartości 10 mm, dlatego tę wartość należy dodać do wyniku odczytanego na   przyrządzie.  1 – prowadnica z podziałką; 2 – suwak;  3,4 – szczęki płasko-walcowe; 5 – szczęka dla pomiarów         wewnętrznych; 6 – śruba zaciskająca; 7 - wkładka         Suwmiarka jednostronna z noniuszem  0,1 mm  Suwmiarka  modułowa  

(…)


jest przyrządem
stosowanym w pomiarach grubości zębów kół
zębatych. Konstrukcja tego przyrządu zawiera w sobie dwie wspólnie wykonane suwmiarki
ustawione pod kątem prostym. Suwak połączony z wysuwką 9 przeznaczony jest dla ustawienia jej
krawędzi na zadanej wysokości pomiarowej. W trakcie pomiaru krawędź wysuwki opiera się na bazie
odniesienia w postaci wierzchołka zęba. Dla dokładnego nastawienia krawędzi…
… a
wskazanie powinno przyjąć wartość zerową. W przypadku niepoprawnego wskazania należy
wyznaczyć poprawkę równą wartości błędu systematycznego przyjętego z przeciwnym znakiem i
uwzględniać tę poprawkę w każdym wyniku pomiaru.
WYMAGANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kreski podziałek powinny być wyraziste, proste
i prostopadłe do powierzchni prowadnicy.
Cyfry na podziałce powinny być wyraźne;
Ruch suwaka wzdłuż prowadnicy…
…. Konstrukcja tego przyrządu zawiera w sobie dwie wspólnie wykonane suwmiarki
ustawione pod kątem prostym. Suwak połączony z wysuwką 9 przeznaczony jest dla ustawienia jej
krawędzi na zadanej wysokości pomiarowej. W trakcie pomiaru krawędź wysuwki opiera się na bazie
odniesienia w postaci wierzchołka zęba. Dla dokładnego nastawienia krawędzi na wysokość
pomiarową należy przykręcić śrubę wstępnej blokady 11…
… mm
Ilość kresek noniusza n=25
Działka elementarna noniusza 0,02mm
Suwmiarka modułowa z noniuszem 0,02 mm
Nastawę wysokości pomiarowej oraz odczyt wartości grubości zęba wykonuje się w oparciu o
zasadę koincydencji. Śrubą 13 blokuje się wykonaną nastawę wysokości pomiarowej. Po oparciu
krawędzi wysuwki 9 na wierzchołku zęba doprowadza się szczęki pomiarowe stałą 1 i ruchomą 2 do
styku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz