Przyrządy pomiarowe - podziałki - Jednostka miary

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyrządy pomiarowe - podziałki - Jednostka miary - strona 1 Przyrządy pomiarowe - podziałki - Jednostka miary - strona 2

Fragment notatki:

   Przyrządy pomiarowe • Podziałki                Przyrządy  pomiarowe  odtwarzają  znane  jednostki  miar  lub  ich  krotności.  Dla  umożliwienia  obserwatorowi odczytu miary wielkości mierzonej, często po jej wcześniejszym przetworzeniu stosuje  się    ocyfrowane  podziałki  naniesione  na     podzielni  przyrządu,       stanowiące  uporządkowany  zbiór  wskazów.  Wskazy  mogą mieć postać  kresek, ocyfrowanych kresek, cyfr przedstawiających wartości  liczbowe wielkości. W przyrządach wielozakresowych może wystąpić kilka podziałek.  Podziałka kreskowa      W podziałce kreskowej, używanej w analogowych przyrządach zbiór wskazów w postaci kresek jest  wykonany na podzielni  jako podziałka  prosta, gdzie kreski są do siebie równoległe naniesione na  powierzchni płaskiej lub walcowej czy też podziałka łukowa, gdzie przedłużenia kresek zbiegają się w  jednym punkcie  zgodnie z   wymaganiami  Polskiej  Normy  PN-74/M-54303   Podziałki   kreskowe.   Ogólne   wymagania.   Przedział   między  dowolnymi   kolejnymi  kreskami stanowi  działkę elementarną . Odpowiadająca jej wartość wielkości mierzonej  jest  wartością  działki elementarnej.             Podzielnia z podziałką  kreskową   łukową  (kołową)               Wartość   działki   elementarnej   powinna   być   zawarta   w   granicach     0.5 ÷3     -   krotnej   wartości  dopuszczalnego   błędu   przyrządu   pomiarowego.     Oznaczenie   cyfrowe   podziałek   przyjmuje   się   w  zależności od przyjętego ciągu wartości działek elementarnych  zgodnie z  przedstawioną  tablicą, przy  równomiernym rozmieszczeniu w całym zakresie  podziałki. Zależność określająca związek między odległościami poszczególnych kresek od punktu początkowego  podziałki a wartościami   wielkości mierzonej odpowiadającymi tym kreskom nazywa się równaniem  podziałki kreskowej. Zależnie od rodzaju równania podziałki dzieli się je na liniowe i nieliniowe.       Rozmieszczenie oznaczeń cyfrowych na podzielniach wg PN-74/M-54303  Podziałka cyfrowa Podziałka cyfrowa utworzona jest ze  wskazów o postaci cyfr wskazujących bezpośrednio wartość  liczbową wielkości mierzonej. Document Outline    Przyrządy pomiarowe      Rozmieszczenie oznaczeń cyfrowych na podzielniach wg PN-74/M-54303 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz