Przyrządy mikrometryczne - Wielkość mierzona

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyrządy mikrometryczne - Wielkość mierzona - strona 1 Przyrządy mikrometryczne - Wielkość mierzona - strona 2 Przyrządy mikrometryczne - Wielkość mierzona - strona 3

Fragment notatki:

        Przyrządy mikrometryczne      Przyrządy mikrometryczne są powszechnie używane w zakresie warsztatowych pomiarów  długości.  Ich budowa oparta jest o wymagania Polskiej Normy   PN-80/M-53202  Przyrządy  mikrometryczne . Wykorzystuje się w nich proporcjonalność przesunięcia  liniowego śruby   L  , do  kąta  jej obrotu    ϕ  co wyraża zależność                                                 π ϕ 2 P L =                                                                             gdzie:   P  – podziałka  śruby                  ϕ - kąt obrotu śruby mikrometrycznej. Głównym elementem pomiarowym mikrometru jest śruba mikrometryczna o precyzyjnie wykonanej  podziałce  P , która  odtwarza  miarę długości  oraz przemieszcza powierzchnię pomiarową  wrzeciona  do styku z powierzchnią przedmiotu. Powierzchnie pomiarowe przyrządów mikrometrycznych  posiadają  różne kształty, odpowiednio do zastosowania określonej  konstrukcji  mikrometru.  Mikrometr         Mikrometr  z płaskimi  powierzchniami pomiarowymi do pomiarów wymiarów zewnętrznych  przedstawia  rysunek 3.8.   Przyrząd składa się  z kabłąka  1, w którym osadzone są stałe kowadełko 3  oraz wrzeciono ze śrubą mikrometryczną 2,  obracające się w nieruchomej nakrętce 4.  Na wrzecionie  osadzony jest  bęben 5,  po obwodzie którego naniesiona jest  podziałka o  wartości  działki  elementarnej   0,01 mm.  Bęben przemieszcza się wraz z wrzecionem wzdłuż tulei,  na której  naniesione  są  linia odniesienia oraz podziałka wzdłużna  o wartości  działki    1 mm. 1- kabłąk; 2- wrzeciono; 3- kowadełko stałe; 4- nakrętka;  mikrometryczna; 5- bęben; 6- sprzęgło; 7- zacisk; 8- nakrętka wybrania  luzu w skojarzeniu  śruby z nakrętką.   Mikrometr   zewnętrzny  kabłąkowy  Dla zapewnienia stałości  nacisku  pomiarowego  bęben zakończony  jest   pokrętłem sprzęgła 6,  którym należy doprowadzać do styku powierzchnie pomiarowe  przyrządu  z powierzchnią  detalu.  Mikrometry posiadające śruby mikrometryczne o skoku 0,5 mm  mają na tulei podziałkę wzdłużną  0,5 mm, kreski której umiejscowione są przemiennie po dwóch stronach linii  odniesienia.  Widoczne  kreski podziałki wzdłużnej odkryte przez bęben wyznaczają  całkowitą ilość  obrotów  bębna.  Pozostały ułamek obrotu odczytuje się na podziałce obwodowej  bębna z działką  0,01 mm.  Wykonanie mikrometru  o szerokim zakresie pomiarowym wraz z utrzymaniem  jego charakterystyki 

(…)

… mierzonej np. pomiaru suwmiarką. Na jej podstawie dobiera się wzorzec nastawczy oraz
wymaganą nastawę na mikrometrze przed zerowaniem wskazania czujnika. Wartości długości
wzorców nastawczych oraz miary wstępnego pomiaru nie mogą różnić się między sobą więcej niż
25mm (zakres pomiarowy mikrometru). Gdy miara wielkości mierzonej jest mniejsza od miary
wzorca, nastawa mikrometru przed zerowaniem czujnika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz