Przypomnienie i rozszerzenie historii Gazety Olszty_skiej_

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przypomnienie i rozszerzenie historii Gazety Olszty_skiej_ - strona 1 Przypomnienie i rozszerzenie historii Gazety Olszty_skiej_ - strona 2 Przypomnienie i rozszerzenie historii Gazety Olszty_skiej_ - strona 3

Fragment notatki:

Przypomnienie i rozszerzenie historii „Gazety Olsztyńskiej” Początki prasy w regionie należy sytuować w XIX wieku. Wtedy wypadki związane z powstaniem listopadowym i styczniowym aktywizowały miejscową ludność. Istnieją dokumenty świadczące o tym, że chłopi pomagali powstańcom. Ważny dla prasy był rok 1877 - wydarzenia w Gietrzwałdzie (miejsce cudu maryjnego, Matka Boska przemówiła do dwóch nastolatek po polsku). Wcześniej niż Warmiacy swoje gazety i kalendarze mieli Mazurzy: „Poczta Królewiecka” (1817); „Przyjaciel Ludu Łecki” (1842); „Gazeta Lecka” (1875). Dokładnie 16 kwietnia 1886 roku wyszedł pierwszy numer „Gazety Olsztyńskiej”. Początki gazety wiążą się z Janem Liszewskim (nauczyciel, zasłynął jako badacz kultury). Praktykę drukarską odbywał w Poznaniu u Jarosława Leitgebera. Tam poznał Seweryna Pieniężnego seniora. Środki na wydawanie pisma lokalnego Liszewski otrzymał z 3 źródeł: Komitet Niesienia Pomocy Mazurom z Poznania; miejscowi chłopi warmińscy, m. in. Andrzej Samulowski z Gietrzwałdu; z Petersburga - petersburska Polonia, Józef Gąsiorowski przeprowadził kwestę i uzbierał 600 marek, które osobiście przywiózł do Olsztyna i przekazał na utworzenie pisma. Przez pierwsze 5 lat „Gazeta Olsztyńska” była tygodnikiem, później wydawano ją 3 razy w tygodniu. Pierwszy nakład, w 1886 roku, wynosił 180 egz. Liszewski roznosił je po Olsztynie. Zarabiał na utrzymanie ogłoszeniami kupców. Drugim źródłem utrzymania był handel dewocjonaliami (książeczki do nabożeństw, różańce). Seweryn Pieniężny senior ożenił się z siostrą Liszewskiego, Joanną i przejął gazetę w 1891 roku, a po 3 latach całe wydawnictwo. W 1891 roku Pieniężny utworzył pierwszą organizację społeczną - Zgoda. Przystąpili do niej przede wszystkim mieszczanie olsztyńscy. W 1891 roku „Gazeta Olsztyńska” miała zaledwie 600 stałych abonentów. Sytuacja medialna w Olsztynie była skomplikowana - naprzeciwko siebie stanęły gazety polskie i gazety wydawane przez Niemców, np. „Allensteiner Volksblatt”. Gazety polskie w duchu niemieckim: „Nowiny Warmińskie”, „Warmiak”. Zaczęły się procesy „Gazety Olsztyńskiej”. Pierwszy w 1887 roku - wytoczył proboszcz ks. Herman Macherzyński. Gazeta skrytykowała jego działalność germanizatorską (kazania miały być wygłaszane raz po polsku, raz po niemiecku, a on co niedzielę głosił po polsku), sąd skazał Pieniężnego na grzywnę w wysokości 200 marek. W 1904 roku zrewidowano redakcję i mieszkanie Pieniężnego w poszukiwaniu artykułów o charakterze polskim.

(…)

…. Nowym redaktorem po Zielińskim został Włodzimierz Mroczkowski. „Wiadomości Mazurskie” ukazywały się do kwietnia 1947 roku. Wtedy tytuł przejęła Spółdzielnia Wydawniczo - Oświatowa „Czytelnik” (była instytucją centralną). Przejęcie „Wiadomości Mazurskich” oznaczało kilkuletnią przerwę w wydawaniu pism. „Czytelnik” rozpoczął wydawanie mutacji „Życia Warszawy w Olsztynie - „Życie Olsztyńskie”. Ukazywało…
… 1948 roku. Po powstaniu PZPR na miejsce „Głosu Ludu” powstała „Trybuna Ludu”. Wówczas zaczęła się ukazywać jej mutacja dla województwa olsztyńskiego. W 1951 roku cała prasa partyjna w Polsce przeszła reorganizację. Powołano Komitet Wojewódzki PZPR w Olsztynie. Wtedy wszystkie KW musiały mieć swoją gazetę. 1 września 1951 roku ukazał się „Głos Olsztyński”. Pierwszym redaktorem był Zbigniew Bojakiewicz…
… dziś, sukces jutro”. Zmienił pod koniec roku nazwę na „Rezonans”. Redaktorzy: Adam Jerzy Socha i Krzysztof Wosiek. 13 grudnia 1981 roku, w momencie ogłoszenia stanu wojennego, sytuacja medialna była taka sama, jak w reszcie kraju. W poniedziałek, 14 grudnia, w Olsztynie ukazały się tylko 2 gazety: „Trybuna Ludu” i „Żołnierz Wolności”. „Gazety Olsztyńskiej” przez pierwsze 2 tygodnie nie wydawano. Dziennikarze…
… PAX-u) - „Słowo na Warmii i Mazurach”. Na jego łamach mieli możliwość publikowania ludowi poeci warmińscy. Na winiecie miało hasło: „Jeden jest lud polski”. Gazetę redagowało dwóch dziennikarzy: Władysław Gębik i Leon Wernic.
W 1955 roku pod redakcją Henryka Święcickiego ukazał się pierwszy numer miesięcznika społeczno-kulturalnego „Mazury i Warmia”. Rok później ten miesięcznik przekształcono…
… roku zaznała ingerencji cenzorskiej. 25 lutego 1983 roku ukazał się pierwszy numer „Dziennika Pojezierza”, redagowanego przez zespół, którym kierował Andrzej Bałtroczyk. Ta popołudniówka szybko stała się najpopularniejszym olsztyńskim pismem. Już w 1984 roku nakład przekroczył 100 tys. egz. 19 marca 1991 roku „Gazetę Olsztyńską” kupiła spółka „Edytor”. Wówczas redaktorem naczelnym był Tomasz Śrutkowski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz