Przymiotniki dzierżawcze - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przymiotniki dzierżawcze - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Przymiotniki dzierżawcze Aggettivi possessivi Przymiotniki dzierżawcze są używane w języku włoskim najczęściej z rodzajnikiem określonym, rzadziej z rodzajnikiem nieokreślonym. MIO, MIA, MIEI, MIE
mój, moja, moi, moje
il mio amico
mój przyjaciel
la mia amica
moja przyjaciółka
i miei amici
moi przyjaciele
le mie amiche
moje przyjaciółki
TUO, TUA, TUOI, TUE
twój, twoja, twoi, twoje
il tuo amico
twój przyjaciel
la tua amica
twoja przyjaciółka
i tuoi amici
twoi przyjaciele
le tue amiche
twoje przyjaciółki
Przymiotnik dzierżawczy w trzeciej osobie liczby pojedynczej w języku włoskim, w przeciwieństwie do języka polskiego, odmienia się przez liczby i rodzaje.
SUO, SUA, SUOI, SUE
jego, jej
il suo amico
jego, jej przyjaciel
la sua amica
jego, jej przyjaciółka
i suoi amici
jego, jej przyjaciele
le sue amiche
jego, jej przyjaciółki
NOSTRO, NOSTRA, NOSTRI, NOSTRE
nasz, nasza, nasi, nasze
il nostro amico
nasz przyjaciel
la nostra amica
nasza przyjaciółka
i nostri amici
nasi przyjaciele
le nostre amiche
nasze przyjaciółki
VOSTRO, VOSTRA, VOSTRI, VOSTRE
wasz, wasza, wasi, wasze
il vostro amico
wasz przyjaciel
la vostra amica
wasza przyjaciółka
i vostri amici
wasi przyjaciele
le vostre amiche
wasze przyjaciółki
LORO
ich
il loro amico
ich przyjaciel
la loro amica
ich przyjaciółka
i loro amici
ich przyjaciele
le loro amiche
ich przyjaciółki
Jeżeli przymiotnik dzierżawczy określa rzeczownik oznaczający pokrewieństwo, nie używa się wówczas rodzajnika określonego, np. mio padre (mój ojciec) tuo fratello (twój brat) sua madre (jego matka) nostra sorella (nasza siostra) vostro nonno (wasz dziadek) Zasada ta nie dotyczy: • loro: il loro padre (ich ojciec) la loro madre (ich matka) • rzeczowników określających pokrewieństwo w formie zdrobniałej: il mio fratellino (mój braciszek) la mia sorellina (moja siostrzyczka) la sua mamma (jego mamusia) • rzeczowników określających pokrewieństwo poprzedzonych przymiotnikiem:

(…)

… w liczbie mnogiej: le mie figlie (moje córki) i miei fratelli (moi bracia) …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz