Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych - wykład - strona 1 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych podstaw słupów sztywno połączonych z fundamentem
Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych podstaw słupów sztywno połączonych z fundamentem pokazano na rys. 6.53 i 6.54. Z uwagi na mimośrodowe ob­ciążenie podstawy te są wydłużone w stosunku do wymiarów trzonów słupów. W podstawach pojedynczych (rys. 6.53a, b, c oraz rys. 6.54a), w celu zmniej­szenia podatności (odkształceń) płyty poziomej pod wpływem wytężenia od mo­mentu utwierdzenia, stosuje się żebra usztywniające. Również miejsca oddziały­wania reakcji śrub kotwiących są zazwyczaj użebrowane. Pokazane na rys. 6.53d i 6.54a podstawy słupów są kotwione w fundamencie za pośrednictwem beleczek z dwóch ceowników.
W podstawach słupów o trzonach pełnościennych (rys. 6.53a i b) śruby ko­twiące są usytuowane poza obrysem blachy poziomej podstawy. Ułatwia to mon­taż, regulację i wypełnienie betonem otworów na śruby kotwiące. Podstawy słu­pów pokazanych na rys. 6.53a, b i c skonstruowano jako jednodzielne, a przed­stawionych na rys. 6.53d jako dwudzielne.
Podstawy słupów dwugałęziowych, połączonych sztywno z fundamentem, po­kazano na rys. 6.54. Na rysunku 6.54a zaprezentowano podstawę jednodzielną mocującą sztywno słup w fundamencie w jednej płaszczyźnie. Na rysunku 6.54b pokazano podstawę dwudzielną słupa dwugałęziowego (skratowanego) z oddziel­nymi płytami poziomymi pod każdą gałęzią. Konstrukcja połączenia tej podstawy z fundamentem umożliwia przenoszenie momentów zginających w obu płaszczy­znach (sztywne zamocowanie słupa w płaszczyźnie większej i mniejszej sztyw­ności jego trzonu).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz