Przykładowe pytania na zaliczenie - kierowanie, zarządzanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe pytania na zaliczenie - kierowanie, zarządzanie - strona 1 Przykładowe pytania na zaliczenie - kierowanie, zarządzanie - strona 2 Przykładowe pytania na zaliczenie - kierowanie, zarządzanie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy Zarządzania - pytania i odpowiedzi. Jakie jest czwarte założenie w pojmowaniu organizacji jako maszynę? - Podstawowe uprawienia decyzyjne są zlokalizowane na najwyższym szczeblu w hierarchii organizacyjnej.
Jakie jest czwarte założenie w pojmowaniu organizacji jako grę? - Konflikt i zmiana stanowią siły motoryczne rozwoju organizacji. Co jest pojęciem szerszym: kierowanie czy zarządzanie? - Są dwie szkoły. Pierwsza mówi, że kierowanie jest pojęciem szerszym (bo Kierowanie jest nad zarządzaniem, dowodzeniem i administrowaniem). Druga mówi, że zarządzanie jest pojęciem szerszym (bo Zarządzanie jest nad finansami, produkcją, marketingiem i logistyką). Kierowanie odnosi się tylko do czynnika ludzkiego!
Jakie są typy funkcji kierowniczych? - Planowanie (zbieranie informacji na temat możliwości i realizacji celów), Organizowanie (organizowanie sił i środków), Motywowanie (realizacja), Kontrolowanie (kontrola), Stwarzanie warunków do rozwoju podwładnych.
Jakie są role kierownicze? - funkcji jest 5 a ról 10 Role decyzyjne: 1. Przedsiębiorca (Entrepreneur)
2. Regulator (Disturbance Handler)
3. Dysponent (Redource Allocator)
4. Negocjator (Negotiator)
Role kierownicze wg H. Mintzberga Role interpersonalne: 1. Lider (Leader)
2. Reprezentant
3. Łącznik (Liaison)
Role informacyjne: 1. Monitor (Monitor)
2. Rozpowszechniasz (Disseminator)
3. Rzecznik (Spokesman)
Jaki styl kierowania jest najlepszy? - Nie ma jednego najlepszego stylu kierowania na świecie. Styl kierowania musi być dopasowany do istniejących warunków.
Jakie funkcje pełni misja? - Ukierunkowującą (wskazuje kierunki rozwoju przedsiębiorstwa), integrującą (załoga powinna integrować się wobec wartości ważnych dla danej korporacji) i promocyjna (jest publiczna i jawna). Misja firmy jest świadomą, jawną deklaracją wartości. Publikowana śmiało w czasopismach i reklamach.
Mieszanka produktowo rynkowa: sukces (główny) standardy wg których mierzone jest powodzenie firmy; domena : profil działalności, portfel strategicznych biznesów firmy; odpowiedzialność : stosunek firmy do ważnych partnerów; kompetencje : kluczowe zdolności i umiejętności wspomagające osiąganie sukcesów; organizacja : zestaw głównych reguł wg których skonstruowany jest system zarządzania firmy. Strategia firmy to możliwie szczegółowy zestaw reguł i kierunków działania we wszystkich 5 obszarach Strategie organizacji i jej klasyfikacje: a) strategie na poziomie korporacji : strategie inwestycyjne, ogólna strategia przedsiębiorstwa b) biznes (poziom strategii) : strategia konkurencji c) na poziomie strategii funkcjonalnych : strategie funkcjonalne.


(…)

…, ale nieskuteczny), Rozwojowiec (człowiek ufny, dbający o rozwój innych. To nastawienie zapewnia sukces jeśli zespół jest zintegrowany), Kompromista (podatny na innych, zawsze i z każdym się zgadza. Koncentruję się na zadaniach bieżących, nie myśli o przyszłości), Administrator (stawia wysokie cele sobie i innym. Kładzie nacisk na pracę zespołową, skutecznie dobiera bodźce i jest skuteczny).
Czynniki potencjalnej rozpiętości kierowania - Niezbędny zakres instruktażu i kontroli, Złożoność i trudność zadania, Podobieństwo funkcji, Stopień samodzielności kierownika i podwładnych, Koordynacja (zakres i formy), Rozmieszczenie (bliskość) bezpośrednich podwładnych.
Od czego zależy rozpiętość kierowania? - Zależy od czynników potencjalnej rozpiętości kierowania (czyli to na co jest odpowiedź wyżej).
Jakie są składniki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz