przygotowanie do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przygotowanie do egzaminu  - strona 1

Fragment notatki:


Połączenia (więzy) możemy podzielić na następujące grupy: - cięgna (liny, łańcuchy rys. 3.2) - proste działania reakcji ( S 1 i S 2 ) są znane i pokrywają się z kierunkiem   cięgna, - podpory gładkie (rys. 3.3) - prosta działania reakcji R jest prostopadła do powierzchni podparcia, - podpory chropowate ( rys. 3.4) - wystąpią dwie składowe reakcji: normalna do powierzchni N i styczna  siła tarcia T, - podpory przegubowe ruchome (rys. 3.5) - prosta reakcji jest prostopadła do kierunku możl iwego ruchu, - podpory przegubowe stałe (rys. 3.6) - prosta działania reakcji R przegubu jest nieznana (rozkłada się na dwie niezależne składowe), Przeguby są to połączenia pozwalające się obracać jednej bryle względem drugiej . - przeguby walcowe (rys. 3.7) - prosta działania reakcji przegubu jest nieznana (rozkłada się na dwie niezależne składowe R x i R y ), - przeguby kuliste (rys. 3.8) - prosta działania reakcji przegubu jest nieznana (rozkłada się na trzy niezależne składowe R x , R y , R z ), - utwierdzenia (zamocowania) rys. 3.9 - prosta działania reakcji w ogólnym przypadku może być  nieznana. W przypadku utwierdzenia oprócz siły reakcji rozłożonej na dwie składowe R x i R y  należy przyłożyć tzw. moment utwierdzenia M u . Warunki równowagi sił: Na to, by układ sił działających na ciało sztywne był w równowadze, potrzeba i wystarcza, by suma sił i moment ogólny były zerem, czyli by układ był równoważny zeru
-..-...- potrzeba i wystarcza, by momenty układu względem trzech punktów nie leżących na jednej prostej były równe zeru
Jeżeli układ złożony z trzech sił jest w równowadze, to siły te leżą w jednej płaszczyźnie i bądź są równoległe, bądź ich przedłużenia przecinają się w jednym punkcie
1. Działanie pary sił na ciało sztywne nie ulegnie zmianie, gdy parę przesuniemy w dowolne położenie w jej płaszczyźnie działania.     2.  Działanie pary sił na ciało sztywne nie ulegnie zmianie, gdy zmienimy siły pary i jej ramię tak, aby wektor momentu pary został niezmieniony. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz