Przewodzenie jako funkcja zarządzania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewodzenie jako funkcja zarządzania - omówienie - strona 1 Przewodzenie jako funkcja zarządzania - omówienie - strona 2 Przewodzenie jako funkcja zarządzania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

3. Menedżer
Menedżer to osoba (uczestnik organizacji) realizująca proces zarządzania. Wyróżnia się menedżerów: najwyższego stopnia, średniego stopnia i najniższego stopnia(jednej Ligii).
Można mówić o następujących umiejętnościach menedżerów: Technicznych- dotyczą wiedzy z określonego obszaru
Społecznych- dotyczą kontaktu z innymi członkami organizacji
Koncepcyjnych (zarządczych)- dotyczą zwłaszcza integracji działań uczestników organizacji, scalania dziania w jedna całość
Przedstawiona na rysunku prawidłowość dotyczy dużych organizacji. W małych organizacjach kierownik naczelny powinien dysponować w możliwie najwyższym stopniu umiejętnościami koncepcyjnymi, społecznymi i technicznymi.
Przewodzenie jako funkcja zarządzania
Przewodzenie to takie oddziaływanie przełożonego na podwładnych, aby robili to co robią, nie dlatego, że muszą, ale dlatego że chcą.
4.3.1 Motywowanie do pracy
Motywowanie do pracy jest czynnikiem określającym poziom, kierunek i trwałość wysiłków ponoszonych w pracy. Potrzeby to niezaspokojone fizjologiczne i psychologiczne pragnienia osoby.
Ogólny schemat motywacji
Wyróżnia się trzy podejścia do motywacji:
od strony treści
od strony procesu
oparte na koncepcji wzmocnienia
4.3.2 Podejście od strony treści
Podejście od strony treści ułatwia odpowiedz na pytanie: jakie czynniki motywują człowieka do pracy?
Teoria Maslowa
Teoria Alderfera
Teoria Herzberga
Teoria potrzeb Maslowa
Maslow wyróżnił piec rodzajów potrzeb:
Fizjologiczne- fizyczna wygoda w pracy, przerwy na posiłek, odpoczynek, rozsądne godziny pracy,
Bezpieczeństwa- bezpieczne warunki pracy, pewność zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia
Społeczne- przyjaźni współpracownicy, interakcje z klientami, miły szef
Szacunku- odpowiedzialność za ważna prace, pochwala, uznanie, awans
Samorealizacji- praca twórcza jako wyzwanie, uczestnictwo w podejmowaniu decyzji, elastyczność i samodzielność pracy
Potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa i społeczne to potrzeby niższego rzędu, a szacunku i samorealizacji to potrzeby wyższego rzędu.
Teoria hierarchii potrzeb Maslowa opiera się na dwóch zasadach:
Deficytu- zaspokojona potrzeba nie jest już aktywna, nie motywuje ludzi do pracy
Progresji- potrzeba na jakimś poziomie jest aktywna dopiero wtedy, gdy zaspokojona jest potrzeba na niższym poziomie (nie dotyczy potrzeb fizjologicznych)
Obie te zasady obowiązują jednocześnie. Zdaniem Maslowa potrzeby samorealizacji są bardzo trudne lub niemożliwe do zaspokojenia.


(…)

… stylów Chalvina jest to, że kierownicy wykazują pozytywne i negatywne cechy a stosowane przez nich style mają swoje „dewiacje”. Ogólnie biorąc pojawiają się one gdy przełożony „przeciąga strunę
Koncepcja Stefana Kwiatkowskiego
Kwiatkowski wyróżnił dwa przeciwstawne style przewodzenia:
Zadaniowy- przełożony daje zadanie i sprawdza tylko jego wykonanie a nie drogę
Instruktarzowy- przełożony daje zadanie…
…)
Subkultura przełożonych - zbiór przekonań o prawidłowościach rządzących zachowaniami podwładnych
Subkultura podwładnych - zbiór przekonań o prawidłowościach rządzących zachowaniami przełożonych
Najważniejszym czynnikiem kształtującym styl przywództwa jest zewnętrzny sposób oddziaływania na podwładnych (styl stosowany przez przełożonego określonego kierownika). Jeżeli jest on stylem instruktarzowym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz