Przestrzeń podmostowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestrzeń podmostowa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ukształtowanie przestrzeni podmostowej
Sposób ukształtowania przestrzeni podmostowej zależy od sposobu jej użytkowania. Gdy obiekt jest usytuowany nad ciekiem (rzeką, kanałem), wtedy przestrzeń musi być tak ukształtowana, by zapewniony był bezpieczny spływ wody, a w szczególności tzw. wielkiej wody oraz kry, a gdy jest to rzeka żeglowna lub spławna, by była dodatkowa zachowana skrajnia żeglugi. Niezbędne światło mostu, ze względu na bezpieczny prze­pływ wody ustala się na podstawie obliczeń hydraulicznych. Dodatkowo musi być zachowany taki podział mostu na przęsła, by nie dochodziło do zakłóceń w przepły­wie wody oraz kry. Dotyczy to m.in. proporcji podziału na przęsła oraz sposobu usytuowania fdarów w stosunku do kierunku nurtu. Kierunek podpór powinien być zgodny z kierunkiem spływu wód normalnych i wysokich; w koniecznych przypad­kach odchylenie od opisanego kierunku nie powinno przekraczać w zasadzie 10%. Ponadto należy unikać stawiania podpór w głównym nurcie, ze względu na utrudnie­nia żeglugi i fundamentowania. Sposób przeprowadzania obliczeń światła mostu oraz wymagania co do kształtowania przestrzeni podmostowej w obszarze rzek podano w rozdziale 3. Wielkość skrajni żeglugi oraz minimalne wyniesienie konstrukcji nad poziom maksymalnej wody podano w rozdziale 4.
Wymiary niezabudowanej przestrzeni pod obiektem mostowym zlokalizowanym nad lądowym szlakiem komunikacyjnym muszą być takie, by była zachowana skraj­nia budowli. Jej wymiary zależą od rodzaju trasy komunikacyjnej przebiegającej pod wiaduktem. Ponadto pozostawiona niezabudowana przestrzeń musi zagwarantować umieszczenie innych elementów związanych np. z bezpieczeństwem ruchu lub od­wodnieniem. Jeśli wzdłuż drogi znajdują się np. rowy odwadniające, to w przestrzeni pod mostem należy zarezerwować miejsce do ich przeprowadzenia. Należy również zachować minimalną odległość pasów ruchu od linii podpór i zarezerwować prze­strzeń na montaż barier lub balustrad. W przypadku zelektryfikowanej linii kolejowej bardzo często należy przewidzieć dodatkowe wyniesienie konstrukcji ponad wyso­kość wynikającą z urzędowej skrajni kolejowej, w celu swobodnego przeprowadzenia trakcji zasilającej. Konieczną wysokość ustala administracja kolei. Bardzo często usta­lając wymiary niezabudowanej przestrzeni pod obiektem uwzględnia się perspektywy wzrostu ruchu, projektując większe wymiary, niż to wynika z aktualnych potrzeb. Wymiary stosownych skrajni oraz szczegółowe zasady ustalania minimalnych wymia­rów niezabudowanej przestrzeni pod obiektem podano w rozdziale 4.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz