Przestępstwo konwencyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2667
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępstwo konwencyjne - strona 1

Fragment notatki:

PRZESTĘPSTWO KONWENCYJNE - uznane na podstawie przepisów prawa międzynarodowego np. zbrodnie przeciwko ludzkości W przypadku recydywy wielokrotnej sąd wymierza (obligatoryjnie) karę pozbawienia wolności przewidzianą za dane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o ½. Podwyższenie górnego zagrożenia nie dotyczy w obydwu recydywach zbrodni WYMIAR KARY ZA ZAWODOWE POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTW LUB ZA POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ LUB ZWIĄZKU PRZETSĘPCZYM Przestępczość zawodowa - polega na traktowaniu popełnianych przestępstw jako swoistego zawodu, na czynieniu z przestępstwa stałego źródła dochodu (jest to spełnione zarówno wtedy gdy działalność przestępcza stanowi dla sprawcy główne źródło dochodu jak i uboczne, byleby tylko dochody te były uzyskiwane regularnie) Przez związek mający na celu popełnianie przestępstw rozumieć należy ugrupowanie co najmniej trzech osób, posiadających wspólny cel, które ma cechy stałej organizacji, czyli własne kierownictwo, ustalony program i formy działalności. Związek tworzony w celu popełnienia 1 przestępstwa nosi nazwę spisku, a w celu popełnienia wielu przestępstw - bandy. Zorganizowana grupa to także porozumienie, porozumienie co najmniej 3 osób mające na celu działania przestępcze, tyle , że o uproszczonej i luźniejszej niż związek strukturze organizacyjnej - zasady członkostwa, nazwa i status grupy nie muszą być określone. Istnieć musi pewien stopień zorganizowania tj. element kierownictwa, podziału ról, dyscyplina. Dyrektywa Zgodnie z art. 65 przepisy dotyczące wymiaru kary, a dalej przepisy dotyczące wymiaru środków karnych, warunkowego zawieszenia wykonania kary i warunkowego przedterminowego zwolnienia i dalej dotyczących poddania sprawcy próbie przewidzianych wobec recydywy wielokrotnej stosuje się także do osób które z popełnienia przestępstw uczyniły sobie stałe źródło dochodów, lub popełniły przestępstwo w zorganizowanej grupie, lub związku przestępczym. Jeżeli podlegające osądowi przestępstwo popełnione zostało w ramach działalności w związku lub zorganizowanej grupie , to do spełnienia warunków art. 65 wystarczy, że sprawcy udowodnione zostanie popełnienie chociażby tego jednego przestępstwa ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz