Przestępstwo ciągłe, powtórzone i trwałe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępstwo ciągłe, powtórzone i trwałe - strona 1 Przestępstwo ciągłe, powtórzone i trwałe - strona 2

Fragment notatki:

PRZESTĘPSTWO CIĄGŁE, POWTÓRZONE I TRWAŁE
Poprzednio była mowa o zbiegu przestępstw. Kiedy sprawca dopuści się kilku przestępstw, to sąd każde z nich rozpatruje oddzielnie, wymierza za nie karę i dopiero wtedy orzeka karę łączną.
Niekiedy jednak względy ekonomii procesowej przemawiają przeciwko takiemu postępowaniu. Dzieje się tak w szczególności, gdy sprawca dopuszcza się większej liczby takich samych przestępstw, niekiedy bardzo drobnych. Rozpatrywanie każdego osobno byłoby niepotrzebnym mnożeniem pracy sądu. Wystarczy uznać je za jeden czyn, a wielokrotność popełnienia uwzględ- nić jako okoliczność obciążającą przy wymiarze kary.
Tak przedstawia się istota przestępstw ciągłych, przestępstw powtórzonych oraz przestępstw trwałych. Każde z nich to w istocie zbieg przestępstw, do których nie stosuje się jednak normalnego postępowania, lecz ze względów dyktowanych ekonomią procesową sądzi jako jeden czyn.
Z przestępstwem ciągłym mamy do czynienia wtedy, gdy sprawca popełnia szereg podobnych przestępstw na szkodę tej samej osoby, w jednym miejscu, zazwyczaj w ramach pewnego stosunku prawnego lub życiowego.
Jako jedno przestępstwo ciągłe należy potraktować kradzież pracownika fabryki papierosów, który przez trzy miesiące codziennie wynosi tytoń. Wprawdzie, ściśle rzecz biorąc, popełnia on kilkadziesiąt kradzieży, ale potraktowanie tego jako zbiegu przestępstw, wymierzenie kilkudziesięciu kar - byłoby bardzo pracochłonne. Przyjmuje się więc, że popełniono przestępstwo ciągłe kradzieży, polegające na wynoszeniu tytoniu w danym okresie.
Za przestępstwo powtórzone uważa się kilka podobnych czynów, popełnionych kolejno na szkodę różnych osób, na przykład kradzieże kieszon- kowe w czasie jednego kursu tramwaju.
Przestępstwem trwałym nazywa się takie przestępstwo, które składa się z czynu oraz utrzymującego się przez pewien czas bezprawnego skutku. Takie dwa elementy zawiera na przykład pozbawienie człowieka wolności przez przestępcę: bezprawny jest sam czyn i bezprawny jest stan, który przez jakiś czas trwa. Sąd uznaje to jednak za jedno przestępstwo.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz