Przerób ropy naftowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przerób ropy naftowej-opracowanie - strona 1 Przerób ropy naftowej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przerób ropy naftowej; destylacja, procesy pogłębionej przeróbki naftowej
W procesach przeróbki ropy naftowej i frakcji węglowodorowych z niej otrzymywanych wytwarza się:
*gaz płynny
*paliwa silnikowe (benzyny, oleje napędowe, paliwa odrzutowe)
*oleje smarowe i smary
*oleje opałowe
*stałe węglowodory naftowe (parafiny, cerezyny, wazeliny)
*asfalty drogowe i przemysłowe
*surowce węglowodorowe do syntez organicznych
Przygotowanie ropy do przeróbki
Ropa wydobyta ze złoża zawsze zawiera zanieczyszczenia mechaniczne oraz pewną ilość porwanego gazu ziemnego i wody z rozpuszczonymi w niej solami. Woda (solanka) występuje w ropie w postaci emulsji. Zawodnienie ropy ogromnie utrudnia prowadzenie jej destylacji. Konieczne jest bowiem ogrzewanie nie tylko ropy, ale i zawartego w niej balastu wodnego. Ponadto para wodna zakłóca proces. Głębokie odsolenie ropy jest konieczne, gdyż zmniejsza korozję aparatury w instalacjach destylacji ropy i instalacjach dalszej przeróbki różnych frakcji naftowych.
Metody rozbijania emulsji:
-mechaniczne (filtrowanie i obróbka ultradźwiękami)
-chemiczne (dodawanie różnych deemulgatorów)
-termiczne (podgrzewanie i odstawanie wody, przemywanie gorącą wodą)
-elektryczne (działanie pola elektrycznego)
Ropę odsoloną do zawartości stoli poniżej 5mg/dm3 można poddawać rozdzielaniu przez destylację I rektyfikację.
Instalacje destylacji rurowo-wieżowej (DRW)
Przemysłowe procesy destylacji ropy naftowej polegają na łączeniu destylacji prowadzonej z jednokrotnym lub wielokrotnym odparowaniem z rektyfikacją faz parowej i ciekłej. W procesach tych rozdziela się ropę na frakcję, mogące stanowić składniki produktów handlowych lub półprodukt - surowiec w różnych procesach rafineryjnych.
W instalacjach destylacji ropy głównymi aparatami są piece rurowe i kolumny rektyfikacyjne zwane wieżami. Stąd powszechnie używa się potocznego określenia instalacja destylacji rurowo-wieżowej (DRW).
Nowoczesne instalacje DRW pracują w sposób ciągły i zazwyczaj są dwustopniowe. Pierwszy stopień stanowi destylacja pod ciśnieniem atmosferycznym, drugi pod ciśnieniem zmniejszonym. Istnieją jednak również rafinerie, w których ropę rozdziela się, prowadząc tylko destylacje atmosferyczną
Frakcja
Odbiór w trakcie
Zasadnicze składniki węglowodorowe
Zakres temperatury wrzenia pod ciśnieniem
-
-
-
0,1 Mpa
8-9 kPa
Gaz suchy i płynny
S+DA
C1-C4


(…)

…-C12
150-190
-
Nafta
DA
C10-C16
190-240
-
Lekki olej napędowy
DA
C15-C22
240-350
-
Destylaty próżniowe
-
-
-
-
lekki
DP
>C20
>350
220-250
średni
DP
250-300
ciężki
DP
310-380
Gudron
DP
-
-
-
Aparatura instalacji DRW
W skład podstawowej aparatury instalacji DRW wchodzą piece rurowe, kolumny (wieże) frakcjonujące oraz wymienniki ciepła, chłodnice i pompy.
Schemat technologiczny i parametry pracy dwustopniowej
Część atmosferyczna DRW
*1 Odsolona ropa tłoczona jest przez wymienniki ciepła, w których jest ogrzewana ciepłem frakcji odprowadzanych z kolumn atmosferycznej i próżniowej i jest wprowadzana do kolumny wstępnej
*2 Tam odbywa się tzw. stabilizacja ropy tj. oddzielenie gazów i oddestylowanie z ropy benzyny lekkiej.
*3 Ropę pozbawioną najlżejszych frakcji ogrzewa się następnie w piecu do temp. ok…
… przerabia się w następujący sposób:
Frakcja benzynowa - poddawana jest procesowi reformingu otrzymując reformat, z którego wydzielane są węglowodory aromatyczne oraz benzyna o wysokiej liczbie oktanowej. Wodór powstały w tym procesie kierowany jest do instalacji hydrorafinacji i hydroodsiarczania oleju napędowego.
Frakcja olejowa (z destylacji i instalacji krakingu katalitycznego)- poddawana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz