Przepływy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepływy- opracowanie - strona 1 Przepływy- opracowanie - strona 2 Przepływy- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. Rodzaje przepływów:
Przepływ ustalony – prędkość jest funkcją miejsca, a nie czasu.
Przepływ nieustalony – prędkość jest funkcją miejsca oraz czasu
Przepływ Laminarny (warstwowy) – przy małych prędkościach elementy cieczy:
 Poruszają się po torach prostych, równoległych do osi rurociągu
 Nie zmieniają prędkości ani kierunku przepływu
 Nie zmieniają swojego położenia w przekroju poprzecznym
 Profil prędkości jest paraboliczny
(największą prędkość ma struga w osi rurociągu, najmniejszą-płynąca w pierścieniu przy
ściankach rurociągu)
Przepływ Turbulentny (burzliwy) – elementy cieczy:
 Zmieniają prędkość i kierunek
 Zmieniają swoje położenie w przekroju poprzecznym
Ciecz idealna, lepkość=0 , płynęłaby równolegle (brak siły tarcia)
O rodzaju przepływu decyduje liczba Reynoldsa (Re)
Re

(…)

… można obliczyć krytyczną wartość prędkości płynu wkr  Re kr 

d
Liczba Re przedstawia ponadto stosunek sił bezwładności do sił lepkości przepłuwającego
F
wd
przez rurę płynu: Re  b 
F

3. Prawo ciągłości strugi:
W stanie ustalonym strumień masy dopływającej jest równy strumieniowi masy
wypływającej.


m1  m2
A1 w1 1  A2 w2  2
jeśli ciecz jest nieściśliwa to: 1   2 więc: A1 w1  A2 w2
A1 w1
A5 w5…

ciśnienie
dynamiczne
zawsze
występuje
Rodzaje ciśnień
związane z
przepływem,
ruchem
5. Rola ciśnienia dynamicznego przy rozpatrywaniu przepływów.
W trakcie przepływu cieczy występują nieodwracalne zmiany energetyczne. Energia
zamieniana jest na skutek tarcia (tarcie międzycząsteczkowe oraz tarcie na granicy cieczściana przewodu) na ciepło.
Dlatego należy zmodyfikować równanie Bernouliego, które wyraża zależność dla cieczy
idealnej (pozbawionej tarcia) o tą właśnie stratę energii.
p st
w12
w2
 ghg 2  21  2  er (12)
1
2
2
2
hg1  hst1  hdyn1  hg 2  hst 2  hdyn2  hr (12)
ghg1 
p st1

p g1  pst1  pdyn1  p g 2  pst 2  pdyn2  pr
Doświadczalnie wykazano, że spadek ciśnienia p r zależy od ciśnienia dynamicznego cieczy
oraz współczynnika oporu 
w 2 równanie to może być stosowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz