Przepływ ciepła w metalach i stopach - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3465
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepływ ciepła w metalach i stopach - wykład - strona 1 Przepływ ciepła w metalach i stopach - wykład - strona 2 Przepływ ciepła w metalach i stopach - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1 z 6    Opracował: mgr Sławomir Kotowski, Katedra Materiałoznawstwa      Ćwiczenie 2. Przepływ ciepła w metalach i stopach                                                    CHŁODNICA I EKRAN  TERMOIZOLACYJNY  ELEMENT GRZEWCZY  PRÓBKA  BADANA  PRÓBKA  WZORCOWA  PRÓBKA  WZORCOWA  2 z 6    Opracował: mgr Sławomir Kotowski, Katedra Materiałoznawstwa                                                       PANEL STEROWANIA  REJESTRATOR  WIELOKANAŁOWY  Temperatura aktualna        Temperatura docelowa       PANEL STEROWANIA  3 z 6    Opracował: mgr Sławomir Kotowski, Katedra Materiałoznawstwa    Instrukcja obsługi panelu sterowania:  1)  Włączyć czerwony i pomarańczowy przycisk,    2)               - wejść do trybu ustawiania temperatury,    3)  Ustawić docelową temperaturę,    a.                 – ustalanie cyfry, którą się aktualnie ustawia,      b.                                   - zwiększanie i zmniejszanie wartości ustalonej cyfry,      4)               - wyjść z trybu ustawiania temperatury.    4 z 6    Opracował: mgr Sławomir Kotowski, Katedra Materiałoznawstwa      Instrukcja obsługi rejestratora wielokanałowego:  1)  Włączyć zasilanie rejestratora,  2)  Wejść do menu „*” – klawisze „#”, „9”  służą do poruszania się po menu,  3)  Wybrać opcję 1 - „Wybór termopary”,  4)  Potwierdzić wybór „*”,  5)  Wybrać opcję „NiCr-Ni” (rodzaj termopary),  6)  Potwierdzić wybór „*”,  7)  Wybrać opcję 0 (pomiar i zapis),  8)  Potwierdzić wybór „*”.  T5     T3     T1   T2    T4     T6     5 z 6    Opracował: mgr Sławomir Kotowski, Katedra Materiałoznawstwa      WYKR ES ZA LE ŻN O ŚCI  WSPÓ ŁC ZYN N IK A P R ZEWO DN IC TWA C IEP LNEG O  MATE R IAŁU  WZORCO WEGO  O D  TEMP ER ATU R Y  6 z 6    Opracował: mgr Sławomir Kotowski, Katedra Materiałoznawstwa      Instrukcja prowadzenia pomiarów:  1)  Włączyć układ do sieci ( tą czynność może wykonywać tylko prowadzący! ),  2)  Włączyć panel sterujący i rejestrator wielokanałowy,  3)  Ustawić rejestrator wielokanałowy,  4)  Ustawić na panelu sterującym temperaturę elementu grzejnego na 200 oC,  5)  Poczekać aż przepływ ciepła w próbce badanej będzie stacjonarny (gradienty temperatur na  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz