Przepisy w ustawie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepisy w ustawie - wykład - strona 1 Przepisy w ustawie - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Przepisy w ustawie : Przepisy merytoryczne ogólne: Dla określenia zakresu przedmiotowego ustawy prawodawca zazwyczaj używa zwrotów typu: „ustawa określa”, „ustawa reguluje”, „ustawa normuje”, „przepisy ustawy stosuje się do ...” lub inne równoważne110. Ponadto ustawa może nie tylko określać przedmiot swojego uregulowania, ale wręcz przeciwnie - wskazać konkretne sprawy, których nie reguluje.
Przepisy merytoryczne szczegółowe: Przepisy szczegółowe dzielą się na przepisy materialne , przepisy ustrojowe , przepisy proceduralne oraz przepisy karne .
Przepisy Materialne: Przepis prawa materialnego powinien możliwie bezpośrednio i wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować.
Przepisy Ustrojowe: W przepisach ustrojowych zamieszcza się przepisy o utworzeniu organów albo instytucji, ich zadaniach i kompetencjach, ich organizacji, sposobie ich obsadzania oraz o tym, jakim podmiotom podlegają lub jakie podmioty sprawują nad nimi nadzór
Przepisy Proceduralne: W przepisach proceduralnych określa się sposób postępowania przed organami albo instytucjami, strony i innych uczestników postępowania, ich prawa i obowiązki w postępowaniu oraz rodzaje rozstrzygnięć, które zapadają w postępowaniu, i tryb ich wzruszania
Przepisy Karne: Przepisy karne zamieszcza się tylko w przypadku, gdy naruszenie przepisów ustawy nie kwalifikuje się jako naruszenie przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu wykroczeń, a czyn wymagający zagrożenia karą jest związany tylko z treścią tej ustawy
Przepisy zmieniające: Przepisy zmieniające zamieszcza się w ustawie merytorycznej tylko wówczas, gdy zawarte w niej rozwiązania wymagają zharmonizowania z innymi, już obowiązującymi ustawami118. W przypadku, gdy należy zmienić istniejącą ustawę w znacznym stopniu, należy przygotować ustawę nowelizującą, np. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.
Przepisy zmieniające w ustawie mają na celu zmianę przepisów w innej ustawie (wiec nie w tej, w której są zawarte). Praktykuje się uchylenie konkretnych przepisów ustawy za pomocą zwrotu „uchyla się...”. Uchylony przepis prawa traci moc obowiązującą. Przepis nieobowiązujący zaznacza się w ustawie wymieniając jego treść na „(uchylony)”.
Przepisy przejściowe i dostosowujące: Przepisy przejściowe: W przepisach przejściowych reguluje się wpływ nowej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych. Wynika to z tego, że nowa regulacja danych spraw unieważnia dotychczasowe regulacje. Za pomocą przepisów przejściowych, ustawodawca określa sposób rozstrzygnięcia różnicy między dotychczas obowiązującymi a nowymi przepisami. W przepisach przejściowych należy uwzględnić w szczególności, w jaki sposób będą zakończone postępowania zaczęte przed zmianą przepisów. Np. należy określić na jakich zasadach będzie się toczyć
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz