Przemoc symboliczna - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2821
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemoc symboliczna - omówienie - strona 1 Przemoc symboliczna - omówienie - strona 2 Przemoc symboliczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


PRZEMOC SYMBOLICZNA Szerokie pojęcie przemocy symbolicznej - w socjologicznej ko n cepcji Pierre'a Bourdieu : utożsamienie procesów socjalizacji z władzą i przemocą symboliczną (wpajanie wzorców społec z nych i przekonań jako narzucanie, poprzedzające i udaremni a jące jednostkom samodzielny wybór). Zawężone pojęcie przemocy symbolicznej = rodzaj przemocy ideologicznej, wyróżniający się zastosowaniem symboli jako środka destrukcyjnego nacisku lub obiektu destrukcji. Pojęcie odnoszone przede wszystkim do grup społecznych, a wtórnie do jednostek jako członków tych grup. Istota przemocy symbolicznej - w tym ujęciu socjotec h nicznym : Destrukcyjne oddziaływanie na wrogą kategorię społeczną, grupę społeczną lub wspólnotę kulturową za pośrednictwem symboli, tzn.: wrogie i złośliwe w intencji posługiwanie się jej własnymi symbolami w taki sposób, aby ugodzić w jej tożsamość, godność i prestiż społeczny (lub elementarny szacunek), a nawet zagrozić spoistości i solidarności grupy w obliczu ataków, wymusić procesy dezintegracji, rozkładu, wygasania wspólnoty wskutek zaniku identyfikacji z nią jej członków. Typowy obiekt przemocy symbolicznej : grupy społeczne o ukształtowanym etosie, z długą tradycją, z silnym poczuciem tożsamości, godności i ew. posłannictwa, a zwłaszcza wspólnoty ideowe (religijne, ideologiczne) i etniczne, dla istnienia których niezbędna jest identyfikacja członków i nie tylko poczucie przynależności, ale wręcz dumy z tej przynależności. Cele przemocy symbolicznej N apiętnowani e, poniżenie i upokorzeni e danej grupy (przez okazywaną awersję, pogardę lub nienawiść czy choćby tylko dotkliwe szydzenie z wartości decydujących o identyfikacji, a zarazem przez uzmysłowienie jej własnej bezbronności i osamotnienia w obliczu tych ataków), Spowodowanie społecznej izolacji atakowanej grupy, na zasadzie minimalistycznej (lepiej omijać ich z daleka, unikać kontaktu z napiętnowanymi) lub maksymalistycznej - przez wytworzenie lub pogłębienia i wzmocnienie negatywnych uprzedzeń w otoczeniu społecznym, Zarazem: podważenie lub wręcz zniszczenie morale członków prześladowanej wspólnoty (pogorszenie ich samopoczucia, wywołanie zwątpienia w słuszność wspólnej sprawy i wspólnego wyznania wiary, zastraszenie lub zawstydzenie konsternującą i karaną przynależnością) tym samym - osłabienie lub wręcz przekreślenie pozytywnej motywacji do uczestnictwa, podważenie przekonania o atrakcyjności tej grupy dla jej własnych członków, sprowokowanie atomizacji grupy (zanik wzajemnej identyfikacji i solidarności, nasilenie skłonności do indywidualistycznych zachowań “ewakuacyjnych”).

(…)

… transparentach (np. swastyka wpisana w gwiazdę czerwoną; gwiazda Dawida w kolorze czerwonym). * Agresywne i szydercze znaki użyte jako logo własnego ruchu, służące wskazaniu i napiętnowaniu zwalczanego obiektu pogardy lub nienawiści oraz konsolidacji tego ruchu w przeciwstawieniu (np. „zakaz pedałowania”). * Palenie i “chłostanie” kukieł wyobrażających i uosabiających pewne osoby lub całe kategorie społeczne…
… “Targowica” w kampanii konstytucyjnej w 1995 roku). * Jeden z pozornie niewinnych, może nawet “kulturalnych” przejawów: nadawanie własnej, tendencyjnej i deprecjonującej kwalifikacji grupie rywalizującej lub zwalczanej (np. w tradycji kościelnej: `heretycy', a współcześnie: `sekty'). * Przewrotne lub wręcz perfidne formy przemocy symbolicznej: znak identyfikacyjny lub nazwa własna atakowanej zbiorowości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz