Przejęcie długu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przejęcie długu - strona 1 Przejęcie długu - strona 2 Przejęcie długu - strona 3

Fragment notatki:

Przejęcie długu. Podstawowe postacie. Zwalniające i kumulatywne przejęcie długu - różnice. Zagadnienia. Zwalniające przejęcie długu. Kumulatywne przejęcie długu. 1. Dopuszczalność. Depersonalizacja więzi prawnej - dopuszczalne.
Królestwo wierzyciela i dłużnika - może się zmieniać władca.
Dług stały, tylko strony się zmieniają.
Dopuszczalne, ale brak regulacji prawnej, dopuszczalność przejęcia kumulatywnego wynika z reguł ogólnych kc - polepszają sytuację wierzyciela - nie ma powodu żeby nie dopuszczać.
2. Regulacja prawna.
519 - 525 kc.
Brak regulacji ogólnej, są szczątkowe, np. 55 4 + lex specialis. 3. Konstrukcja prawna. D 1 - dłużnik pierwotny
D 2 - przejemca długu
Następuje zastąpienie jednego dłużnika drugim, zmiana definitywna, sukcesja po stronie długu - sukcesja translatywna. Obowiązuje tu też zasada nemo plus iuris .
Przystąpienie do długu, rozszerza się ilość dłużników odpowiadających za ten sam dług.
Efekt  odpowiedzialność solidarna. Brak elementu sukcesji. D 2 czyni dług D 1 swoim długiem, nie ma sukcesji.
4. Źródła przejęcia.
Zawsze umowa w 2 wariantach (patrz: 519):
a. umowa między D 1 i D 2 i zgoda W.
b. umowa między W i D 1 i zgoda D 1 a. umowa D 1 i D 2, tutaj zgoda W nie jest potrzebna, może wystąpić ale nie jest konstytutywna. b. ex lege (55 4 )
5. Forma umowy (522).
Na piśmie pod rygorem nieważności - tez zgoda wierzyciela.
Brak formy. Ciężar dowodu obciąża tego, kto wywodzi z tego faktu skutki prawne. Jeżeli W żąda zapłaty od D 2 - W musi to wykazać. Kiedy D 2 zwraca się z regresem do D 1 - D 2 dowodzi.
6. Skutki zmiany (podmiotowe i przedmiotowe).
a. zmiany podmiotowe.
Nowy dłużnik wierzyciela w tej samej sytuacji, tożsamość i kontynuacja więzi prawnej.
b. zmiany przedmiotowe.
Wygaśnięcie niektórych zabezpieczeń. 525  kiedy zabezpieczycielem dłużnik, a kiedy osoba trzecia. [nowy dłużnik - nowe ryzyko, stąd 525]
a. zmiany podmiotowe.
- powiększenie grupy dłużników.
- odpowiedzialność solidarna.
- regres.
b. skutki przedmiotowe.
- trwanie wszystkich zabezpieczeń, bo wszyscy dłużnicy są dłużnikami wierzyciela (inaczej niż w 525).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz