Przedstawicielstwo w prawie cywilnym - Formy udzielania pełnomocnictwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedstawicielstwo w prawie cywilnym - Formy udzielania pełnomocnictwa  - strona 1 Przedstawicielstwo w prawie cywilnym - Formy udzielania pełnomocnictwa  - strona 2

Fragment notatki:

24.11.2010 Wykład 9 Sąd jednak dopuści powyższe dowody : gdy obie strony wyrażą na to zgodę gdy fakt dokonania czynności będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma gdy zażąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą Gdy ustawa zastrzega formę pisemną stanowiąc w razie jej niezachowania rygor nieważności, to czynność niedokonana w tej formie jest zawsze nieważna. Dla zachowania formy pisemnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia. Formy pisemne szczególne to forma pisma własnoręcznego (tylko przy testamentach), forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi z datą pewną, forma aktu notarialnego Jeżeli ustawa zastrzega formę pisemną szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest zawsze nieważna, nawet gdy ustawa nie przewiduje rygoru nieważności. W sytuacji, gdy umowa została zawarta na piśmie, jej uzupełnienie, zmiana bądź rozwiązanie wymaga takiej że formy pod rygorem nieważności, chyba że strony inaczej postanowią. Przedstawicielstwo w prawie cywilnym W zasadzie każda czynność może być dokonywana przez przedstawiciela ze skutkiem dla reprezentowanego. Źródłami przedstawicielstwa mogą być: ustawy (przedstawicielstwo ustawowe) bądź czynności prawne (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo powstaje na skutek czynności prawnej jednostronnej poprzez oświadczenie mocodawcy. Rodzaje pełnomocnictw: szczególne - uprawnia do jednorazowej czynności, np. sprzedaż nieruchomości. rodzajowe - uprawnia ono pełnomocnika do wielu czynności podobnego rodzaju np. sprzedawca w sklepie ogólne - uprawnia pełnomocnika do dokonywania wszelkich czynności w ramach tzw. zwykłego zarządu. Czynności zwykłego zarządu to czynności, których celem jest zachowanie przedmiotu, na które czynności są nakierowane (czynności zachowawcze) i nie dają one uprawnienia do przenoszenia własności, czyli rozporządzania Pełnomocnikiem może być zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna. W tym także taka, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Formy udzielania pełnomocnictwa - udzielone może być ona w formie dowolnej(na piśmie, ustna itp.) wyjątki: pełnomocnictwo ogólne - wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności powinno być udzielone w takiej formie, jaka jest wymagana dla czynności, którą ma dokonać pełnomocnik. Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności dokonywanej w imieniu mocodawcy, ani jednocześnie reprezentować dwóch mocodawców, chyba że coś innego wynika z treści pełnomocnictwa bądź też z mocy faktów wyłączona jest możliwość pokrzywdzenia mocodawcy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz