Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarki narodowej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarki narodowej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarki narodowej..
Szczególną grupą podmiotów gospodarki narodowej są przedsiębiorstwa. Przedmiotem i celem ich funkcjonowania jest prowadzenie działalności gospodarczej. W tym zakresie charakteryzują się one najczęściej samodzielnością, nastawieniem na osiąganie przychodów i generowanie zysków oraz posiadaniem majątku. Zarządzaniem przedsiębiorstwami zajmują się uprawnione do tego osoby.
Do sektora publicznego zalicza się:
przedsiębiorstwa Skarbu Państwa,
przedsiębiorstwa państwowych osób prawnych,
przedsiębiorstwa jednostek samorządu terytorialnego (komunalne).
Z kolei w sektorze prywatnym wyróżnia się:
przedsiębiorstwa krajowych osób fizycznych,
przedsiębiorstwa pozostałych krajowych jednostek prywatnych,
przedsiębiorstwa podmiotów zagranicznych.
Podstawowe składniki kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Koszty w układzie rodzajowym związane są ze zużyciem określonego rodzaju czynnika i dzielą się na: • materiałowe (surowce, materiały, paliwo, energia), • amortyzację, • osobowe, (płace łącznie z ubezpieczeniami społecznymi), • inne (np. czynsze, usługi obce).
Z faktu, iż przedsiębiorstwo jest określoną strukturą organiza-cyjną (produkcyjną i funkcjonalną), wynika drugi podział kosztów według miejsc ich powstania. Z tego punktu35. KOSZT- to wartość nakładów poniesionych na wytworzenie określonej produkcji NAKŁADY - natomiast to zużycie zasobów wytwórczych dające się wyrazić w jednostkach naturalnych. Jeżeli do wartości nakładów dodamy wydatki nie generowane przez zużycie zasobów, takie jak czynsze, płacone odsetki, niektóre podatki czy składki ubezpieczeniowe to otrzymamy pojęcie kosztów. RÓŻNICE MIĘDZY NAKŁADAMI A KOSZTAMI
Lp.
NAKŁADY
KOSZTY
1.
Należą do produkcyjnej sfery działalności.
Należą do wartościowej, finansowej sfery działalności.
2.
Mają charakter materialny i formę rzeczową. Są ściśle związane z wydatkowaniem materii lub energii na produkcję.
Mają charakter finansowy. Nie są związane z wydatkowaniem materii lub energii.
3.
Mogą, ale nie muszą, być wyrażone w formie pieniężnej; stanowią wówczas podstawową część kosztów produkcji = koszty nakładów gospodarczych
Można je przedstawić wyłącznie w formie pieniężnej.
4.
Zakres rzeczowy jest węższy. Obejmuję tylko koszty gospodarcze.
Zakres rzeczowy jest szerszy od nakładów.


(…)

… Zakłada proporcjonalne zużywanie się środka trwałego podczas całej eksploatacji; a kwotę amortyzacji oblicza się każdorazowo od bieżącej wartości środka  kwoty amortyzacji maleją.
Metoda ta najczęściej stosowana do środków narażonych na szybsze zużycie ekonomiczne, np. ciągnik, złożone maszyny transportowe.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz