Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu - omówienie - strona 1 Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Zastanawiając się nad funkcjonowaniem współczesnych organizacji, pierwszą myślą jaka przychodzi do głowy, jest wyzwanie przed jakim stają firmy, aby zaspokoić potrzeby swych odbiorców, dostawców oraz akcjonariuszy. Niezwykle trudnym wyzwaniem dla wielu organizacji jest wprowadzenie zmian, przy pomocy posiadanych zasobów oraz umiejętności, które prowadzą do wykreowania wartości dla interesariuszy (ang. stakeholders), a w szczególności klientów. Przedsiębiorstwa z branż tradycyjnych, m.in. producenci samochodów osobowych tacy jak General Motors czy Ford funkcjonują w niezwykle trudnych warunkach1. Firmy te stają w obliczu nieustannych innowacji wprowadzanych przez konkurentów globalnych (np. Toyota i Honda), rosnących kosztów opieki zdrowotnej, negatywnych efektów szybującej w górę ceny energii czy narastającego kryzysu na rynkach finansowych. Potrzeba ciągłej i dynamicznej zmiany wpływa również na przedsiębiorstwa należące do innych branż, np. branża komputerowa (Dell, Hewlett Packard), telefonia komórkowa (Motorola, Nokia).
            Przedstawione powyżej przykłady przedsiębiorstw z różnych branż, pozwalają sformułować kilka postulatów na temat konkurowania w dzisiejszym skomplikowanym i mocno zglobalizowanym otoczeniu. Istota konkurowania w otoczeniu globalnym wywołuje zatem w firmie różnego rodzaju pytania, np. „Na jakich rynkach należy konkurować?”, „Czy oferować produkty standaryzowane na wszystkich rynkach czy dopasować je do potrzeb lokalnych?”, „W jakim stopniu należy zaakceptować ryzyko, aby konkurować na nowych, słabo rozpoznanych rynkach?”, „Jakiego rodzaju umiejętności rozwijać, żeby być bardziej innowacyjnymi?”. Próby odpowiedzi na tego rodzaju pytania wywoływać mogą napięcie wśród menedżerów współczesnych firm. W celu rozwiania pojawiających się wątpliwości, proponuje się zastosowanie rozszerzonej formuły przedsiębiorczości strategicznej według określonego schematu działania.
            Na rysunku (zob. Rys. 1) przedstawiono „zazębianie się”2 strategii oraz przedsiębiorczości, co w rezultacie obrazuje głębszą istotę modelu przedsiębiorczości strategicznej3. Istota wykorzystania przez firmę przedsiębiorczości strategicznej polega na dążeniu do równowagi pomiędzy eksploatacją, a eksploracją czynników składających się na strategię oraz przedsiębiorczość. W kontekście tym, strategia rozumiana jest jako długotrwały rozwój firmy4, który zawiera w sobie takie elementy, jak: decyzje dotyczące zasięgu firmy, to w jaki sposób zasoby firmy będą pozyskiwane i zarządzane, oraz zamierzone źródła przewagi konkurencyjnej. Zamieszczone na rysunku zbiory, sugerują, że przedsiębiorczość wiąże się z działaniami podjętymi w celu wykreowania nowości, która powstaje w efekcie podjęcia wysiłków nastawionych na tworzenie nowych jednostek organizacyjnych, zakładanie nowych organizacji, czy odnawianie istniejących organizacji

(…)

…), rosnących kosztów opieki zdrowotnej, negatywnych efektów szybującej w górę ceny energii czy narastającego kryzysu na rynkach finansowych. Potrzeba ciągłej i dynamicznej zmiany wpływa również na przedsiębiorstwa należące do innych branż, np. branża komputerowa (Dell, Hewlett Packard), telefonia komórkowa (Motorola, Nokia).
            Przedstawione powyżej przykłady przedsiębiorstw z różnych branż…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz