Przedawnienie-opracowanie - Dochodzenie roszczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedawnienie-opracowanie - Dochodzenie roszczenia - strona 1 Przedawnienie-opracowanie - Dochodzenie roszczenia - strona 2 Przedawnienie-opracowanie - Dochodzenie roszczenia - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDAWNIENIE I. Pojęcie Przedmiot przedmiotem przedawnienia mogą być tylko roszczenia majątkowe ( art. 117 § 1 ) → przedawnienie roszczeń; wiec nie ulegają przedawnieniu w świetle tych przepisów:
roszczenia nie mające charaktery cywilnoprawnego (np. procesowe, administracyjne);
uprawnienia cywilnoprawne o innej postaci niż roszczenia (np. prawa podmiotowe bezwzględne, uprawnienia kształtujące);
roszczenia niemajątkowe (np. służące do ochrony dóbr osobistych);
czasem ustawy wskazują wyjątkowo niektóre cywilnoprawne roszczenia majątkowe (np. roszczenia windykacyjne, negatoryjne trwają wieczyście).
mogą ulec przedawnieniu na podstawie innych przepisów; Zarzut przedawnienia art. 117 § 2 - w razie upłynięcia terminu przedawnienia osoba może uchylić się od jego zaspokojenia, o ile podniesie zarzut przedawnienia przed sądem, gdyż sąd nie może uwzględnić go z urzędu;
możność odmowy świadczenia przez podniesienie zarzutu przedawnienia uznaje się za prawo podmiotowe , stąd sąd może zarzutu nie uwzględnić, jeśli uzna że byłoby to nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 kc), ale ze względu na funkcję tego prawa SN „zaleca” czynić to ostrożnie;
można zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia ( art. 117 § 2 ) - czynność jednostronna, nieformalna, wymagająca dojścia do drugiej strony (art. 61) i nieodwołalna (wg SN), która może być ważnie dokonana po upływie terminu przedawnienia . Skutek roszczenie przedawnione nie gaśnie, a jedynie nie może być zrealizowane → po oddaleniu powództwa przez sąd przybiera postać roszczenia niezupełnego (odpowiada mu tzw. zobowiązanie naturalne) i nadal uznawane jest za istniejące , gdyż jeżeli dłużnik pomimo upływu terminu przedawnienia spełni świadczenie, nie będzie mógł żądać zwrotu świadczenia, gdyż w świetle prawa jego świadczenie było należne;
roszczenia przedawnione mogą być przedmiotem potrącenia (art. 502 kc), oraz odnowienia (art. 506 kc) i ugody (art. 917 kc) II. Terminy Długość art. 119 - terminy przedawnienia nie mogą być zmieniane wolą stron - norma bezwzględnie wiążąca; art. 118 - ogólne terminy, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej: 3 lata - roszczenia o świadczenia okresowe (tzn. spełniane periodycznie, bez względu na podmioty) i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (istotne jest, że uprawniony musi być przedsiębiorcą, nieważne przeciwko komu stosuje się roszczenie, oraz roszczenie musi dot. działalności gospodarczej); 10 lat - wszystkie inne roszczenia
inne terminy uregulowane w przepisach szczególnych. Obliczanie biegu terminu

(…)

… powodują przerwę biegu przedawnienia: Dochodzenie roszczenia
art. 123 § 1 pkt. 1 - każda czynność przed sadem, organem, sądem polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia → kontrowersje jakie czynności (poza wytoczeniem powództwa) procesowe powodują przerwę, a sądy bardzo wąsko interpretują ten przepis, dlatego jedyny pewny środek…
… której roszczenie przysługuje, niekoniecznie przed sądem czy innym organem → szeroko interpretowany;
2 poglądy na kwalifikację prawną uznania przerywającego przedawnienie:
uznanie to czynność prawna, w szczególności jednostronne oświadczenie woli uznającego (tzw. uznanie właściwe) → tak wg. Szpunara, przez Radwańskiego odrzucone;
uznanie to działanie podobne do czynności prawnej (tzw. uznanie niewłaściwe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz