Przebieg projektowania ścianki szczelnej utwierdzonej w gruncie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przebieg projektowania ścianki szczelnej utwierdzonej w gruncie-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przebieg projektowania ścianki szczelnej utwierdzonej w gruncie. TOK POSTĘPOWANIA. - Sporządzamy wykres wypadkowy obciążeń działających na ściankę, będący sumą wykresów prawostronnego parcia czynnego i lewostronnego parcia biernego gruntu. - w tym celu obliczamy parcie bierne i parcie wody Pa, Pb, Pw=γw.H, - powierzchnię wykresu dzielimy na paski o wysokości 1m,
- obciążenie przypadające na poszczególne paski zastępujemy działaniem poziomych sił skupionych „z.
1.Na wykresie parcia wypadkowego podzielonego na paski mamy narysowane siły F1, F2… przedłużamy proste działania tych sił do pionowej prostej „0”. (dowolnie obranej)
2.Wykonujemy wielobok sił. Z dowolnie obranego bieguna „0” odkładamy założoną wielkość biegunów H0 w skali - powinna być zbliżona do sumy parć czynnych.
3.Od bieguna w wieloboku sił odkładamy w skali poszczególne siły łączące koniec każdej z nich z końcem odcinka H0. Siły odkładamy w tą samą stronę w którą numerowane są one na wykresie parcia wypadkowego, pamiętając że każda następna siła ma być przyłożona do końca poprzedniej. 4.Promienie poszczególnych sił z wieloboku sił przenosimy kolejno tworząc wielobok sznurowy. Pierwszy promień przenosimy do punktu przecięcia odnoszącej pierwszej siły z prosta „0”. Drugi promień przenosimy w punkt przecięcia odnoszącej siły drugiej z promieniem pierwszym, itd.
5.Wyznaczamy głębokość a -odległość od dna wykopu do miejsca gdzie parcie jest równe 0. T0- odl od punktu gdzie parcie =0 do punktu przecięcia ostatniego promienia wieloboku sznurowego z prostą `0”
t=a+1,1to - głębokość na jaką ma być zabita ścianka m-odległość od najdalej wysuniętego punktu wieloboku sznurowego do prostej „0”
Mmax=m.Ho - wartość największego momentu zginającego Ho - odległość biegunowa mierzona w skali sił. Wx=Mmax/R
6.Podanie potrzebnych bruzdów. Bierzemy pod uwagę: głębokość zabicia ścianki t [m], moment max [kNm], wskaźnik zginania [cm3]
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz