Prywatyzacja pośredniej - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prywatyzacja pośredniej - definicja - strona 1 Prywatyzacja pośredniej - definicja - strona 2

Fragment notatki:

zbywane są akcje osobom trzecim w ramach prywatyzacji pośredniej OFERTA OGŁOSZONA PUBLICZNIE
Polega na oferowaniu akcji lub udziałów spółki na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Aby akcje lub udziały mogły trafić na giełdę spółka musi zostać bardzo dokładnie zbadana, poddana analizie. Ma to na celu m.in. ustalenie sytuacji majątkowej spółki, oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa, ocenienie perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki itp. Specjalny zespół bada możliwości spółki. Po wycenie spółki rozpoczyna się akcja promocyjna w radiu, TV. Nie oznacza to jednak, ze państwo chce sprzedać wszystkie akcje lub udziały. Nad ich zbywaniem czuwa Minister Skarbu Państwa, który określa termin związania oferty. Akcje lub udziały mogą być sprzedawane drobnym inwestorom, ale także inwestorowi strategicznemu (może to jednak być przedsiębiorca, który chce zniszczyć spółkę, aby pozbyć się konkurencji dlatego, sprawdza się wiarygodność tych inwestorów). Inwestorzy, którzy chcą nabyć akcje lub udziały są zobowiązani do wpłacenia wadium.
Po wyborze inwestora bada się jakie ma on plany, opracowane programy wobec nabytych akcji lub udziałów. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15%akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru- 15% dotyczy wszystkich pracowników, a nie przypada każdemu zależy od stażu pracy, zajmowanego stanowiska.
PRZETARG PUBLICZNY
Przetarg publiczny wywodzi się z prawa cywilnego. Polega na publicznym zaproszeniu inwestorów zaakceptowanych, kwalifikowanych przez Skarb Państwa do składania przez nich ofert na zakup istotnego pakietu akcji lub udziałów w spółce Skarbu Państwa. W ogłoszeniu wskazany jest termin związania ofertą przetargu, minimalna liczba akcji lub udziałów, które muszą kupić inwestorzy i minim.cena tych akcji lub udziałów. Chodzi o to, by inwestor zapłacił za nie jak najwięcej. Ogłoszenie ukazuje się w prasie, ale inwestorzy strategiczni zawiadamiani są indywidualnie. W odpowiedzi na ogłoszenie inwestor musi minimalne przyrzeczone nakłady inwestycyjne oraz pewien pakiet socjalny. Zespół oceniający wybiera najkorzystniejszą ofertę i przedstawia ją Ministrowi SP, który może ją zaakceptować lub odrzucić (wówczas przetarg jest unieważniony i obciążany nim zostaje Skarb Państwa a wpłacone wadia przepadają ). Za zbywane w tym trybie akcje zapłata może nastąpić w ratach, jeśli zostanie zabezpieczona kwota pozostała do zapłaty po uiszczeniu I raty( I rata wynosi co najmniej 20 % tej ceny) a pozostała kwota jest spłacana w oprocentowanych ratach nie dłużej niż 5 lat.
ROKOWANIA PODJĘTE NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA
W kc są to negocjacje. Rokowania rozpoczynają się od zaproszenia do rokowań, w którym są umieszczone szczegółowe dane dotyczące zbywcy, podstawy prawnej zbycia akcji lub udziałów, dane o spółce, wartość nominalna tych akcji lub udziałów, przedmiot, miejsce i termin rokowań. Przedmiotem rokowań jest liczba akcji lub udziałów oraz cena i warunki zapłaty, pakiet inwestycyjny i socjalny. Inwestorzy są zapraszani do rokowań przez Ministra Skarbu Państwa, a ogłoszenie o rokowaniach ukazuje się w prasie. W wyniku rokowań wybierany jest inwestor i informacja ta ogłaszana jest w prasie po podpisaniu umowy sprzedaży. Tą metodą w Polsce sprywatyzowano browary, przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Za zbywane w tym trybie akcje zapłata może nastąpić w ratach, jeśli zostanie zabezpieczona kwota pozostała do zapłaty po uiszczeniu I raty( I rata wynosi co najmnie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz