Prowadznie zajęć - konspekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prowadznie zajęć - konspekt - strona 1 Prowadznie zajęć - konspekt - strona 2 Prowadznie zajęć - konspekt - strona 3

Fragment notatki:

Zestaw gier i zabaw ruchowych nr 1 do prowadzenia na zajęciach nr Prowadzący: Maciej Malkiewicz, grupa 4 Data Miejsce ćwiczeń: Sala nr XI Ilość ćwiczących: 30 osób Sprzęt: 8 pachołków, 4 linki, 4 ławeczki, 8 płotków LA, 12 obręczy gimnastycznych, 30 woreczków
Nazwa zabawy: Czaty (marmurki) Rodzaj zabawy: orientacyjno - porządkowa. Ustawienie: Dzieci ustawiają się w szeregu na jednym końcu boiska, czatujący zaś na drugim Sprzęt: brak Przebieg zabawy: Dzieci starają się bardzo szybkim krokiem lub biegiem dostać do czatującego który stoi odwrócony do nich tyłem. Gdy czatujący odwraca głowę wszystkie dzieci powinny zatrzymać się w zupełnym bezruchu jak marmurki. Jeśli czatujący dostrzeże, że któreś z dzieci wykonało jakikolwiek ruch poleca mu cofnąć się do tyłu, na miejsce wyjściowe. Czatujący znów odwraca się i zabawa toczy się dalej. Ten, kto pierwszy dojdzie i dotknie czatującego, wygrywa i zajmuje jego miejsce. Należy zwracać uwagę aby dzieci zachowywały się bardzo cicho i skupiły całą uwagę na momentach rozpoczynania i zatrzymywania biegu, oraz by cofały się, jeśli na to zasłużyły. Rysunek schematyczny przebiegu zabawy: Opis przejścia z ustawienia do ustawienia: Zbiórka w szeregu na wyznaczonej linii. Prowadzący rozdaje losowo szarfy w czterech kolorach. Dodatkowo każdemu kapitanowi danej drużyny wręcza kartkę z ustawienie toru do następnej zabawy. Drużyny maja 2 minuty na ustawienie toru.
Nazwa zabawy: Skoczne wyścigi Rodzaj zabawy: skoczna Ustawienie: W 4 rzędach na linii startu. Sprzęt: 8 pachołków, 4 linki, 4 ławeczki, 8 płotków la, 12 obręczy gimnastycznych Przebieg zabawy: Uczestnicy ustawieni w rzędach przed ławeczką na środku boiska. Na sygnał prowadzącego pierwszy uczestnik z każdego rzędu wykonuje trzy przeskoki przez ławeczkę trzymając ją oburącz, następnie biegnie i wykonuje trzy przeskoki obunóż przez obręcze, następnie omija pachołek biegnie do płotków, przeskakuje je obunóż, wykonuje pięć przeskoków przez linkę i na wysokości drugiego pachołka skokami zajęczymi wraca na koniec rzędu. Kiedy pierwsza osoba mija pierwszy pachołek startuje kolejna osoba, itd. Drużyna która skończy siada w siadzie skrzyżnym z ręką podniesioną do góry. Punktacja: Wygrywa drużyna, która pokona tor jako pierwsza. Za 1 miejsce 4pkt, za 2-3pkt, za 3-2pkt,za 4-1pkt. Punkty są zapisywane na tablicy. Rysunek schematyczny przebiegu zabawy : ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz