Prowadzenie badań zmian pola magnetycznego Ziemi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prowadzenie badań zmian pola magnetycznego Ziemi-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Prowadzenie badań zmian pola magnetycznego Ziemi W zdecydowanej większości przypadków badanie zmian pola magnetycznego Ziemi w hydrografii morskiej jest prowadzone za pomocą magnetometru holowanego lub zestawu dwóch takich urządzeń (wariant różnicowy w układzie jeden za drugim lub jeden obok drugiego). Sposób prowadzenia pomiarów nie różni się od typowych działań związanych z poszukiwaniem sonarowym za pomocą sonaru holowanego. Zadaniem hydrografa jest utrzymywanie magnetometru na wyznaczonej linii (profilu) i prowadzenie kontroli oraz rejestracji danych za pomocą dostępnych zestawów urządzeń i oprogramowań. Przed wykonaniem zasadniczych prac pomiarowych hydrograf powinien przeprowadzić - wymaganą stosownymi procedurami użycia magnetometru - kalibrację. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wykorzystywania magnetometru wyposażonego w miernik głębokości lub altimetr. Sposób wykonywania kalibracji jest opisywany w oddzielnych dokumentach opracowanych przez producenta danego wyposażenia. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu na wskazania magnetometru elementów metalowych związanych z własną jednostką pomiarową (w szczególności metalowego kadłuba jednostki pływającej) hydrograf powinien utrzymywać magnetometr w odpowiedniej odległości za jednostką pomiarową, tak by być pewnym, że wpływ wszelkich zakłóceń został wyeliminowany lub zmniejszony do niezbędnego minimum. Podczas pracy hydrograf powinien na bieżąco kontrolować głębokości w badanym akwenie na trasie profilu pomiarowego i unikać sytuacji, w której dochodzi do uderzenia magnetometru o dno. Podczas realizacji standardowych poszukiwań dużych obiektów ferromagnetycznych (np. wraków) odległości pomiędzy sąsiednimi profilami mogą zawierać się w przedziale od 100 m do 500 m. W przypadku poszukiwania małych obiektów ferromagnetycznych (np. kotwic) odległości pomiędzy sąsiednimi profilami pomiarowymi powinny być zmniejszone do wartości ok. 50 m. Praktyka pomiarowa wskazuje, że minimalna długość profilu w takiej sytuacji, wymagana dla poprawnej jakości danych i spełnienia warunków ich przetwarzania, wynosi 100 m.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz