Protetyka i ortotyka

note /search

Biotransformacja i wydalanie ksenobiotyków - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Protetyka i ortotyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1701

Biotransformacja i wydalanie Substancje obce po przedostaniu się wątroby ulegają przemianom chemicznym zwanym biotransformacją. Celem tych przemian jest przekształcenie związków rozpuszczalnych w tłuszczach i apolarnych na związki polarne i rozpuszczalne w wodzie, po to aby mogły być one usunięte z...

Dystrybucja ksenobiotyków - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Protetyka i ortotyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337

Dystrybucja Ksenobiotyki po wniknięciu do krwi rozpuszczają się w osoczu i częściowo zostają odwracalnie związane z białkami osocza. Szczególnymi właściwościami sorpcyjnymi pośród  białek osocza charakteryzują  się   albuminy   i częściowo różne frakcje globulin. Wiązanie ksenobiotyków z białkami...

Ksenobiotyki - informacje wstępne

  • Uniwersytet Łódzki
  • Protetyka i ortotyka
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4123

KSENOBIOTYKI - informacje wstepne Ksenobiotykami nazywamy substancje nie będące składnikami żywego organizmu. Są to substancje obce; które przenikają do wnętrza organizmu wraz ze pokarmem, wodą czy wdychanym powietrzem. Zalicza się do nich wszystkie związki, nie wykorzystywane na potrzeby metabolic...

Wchłanianie ksenobiotyków przez skórę - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Protetyka i ortotyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

Wchłanianie przez skórę Powierzchnia skóry dorosłego człowieka wynosi 1,5-2 m2, a jej grubości zależnie od umiejscowienia waha się między 0.25 - 4 mm. Wchłanianie przez skórę w porównaniu z innymi drogami zachodzi stosunkowo wolno i zależy od wielu czynników. Czynniki wpływające na szybkość wchła...