Promocja - ściąga na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2821
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Promocja - ściąga na egzamin  - strona 1

Fragment notatki:


1. Promocja - jest to zestaw instrumentów i środków za pomocą których firma przekazuje informacje związane z produktem lub firmą, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza i ukierunkowuje popyt. 2.Rola promocji : a) przekazywanie komunikatu b) prezentowanie korzyści z zakupu i uzasadnienie c) upewnienie o trafności dokonywanych zakupów d) zmniejszenie dystansu między kupującym a sprzedającym, e) skracanie czasu zakupu, gdyż klient wie czego szuka w sklepie, f) kreowanie pożądanego wizerunku marki i produktu, g) wzrost prestiżu przedsiębiorstwa na rynku, h) rola edukacyjna 3. Komunikacja - proces przekazywania informacji między uczestnikami wymiany. Komunikacja przedsiębiorstwa z konsumentem to pewien proces odbywający się czasie i miejscu. Model Laswella - model komunikowania się masowego. Struktura modelu odpowiada 5 podstawowym pytaniom: Kto mówi, Co mówi, Za pośrednictwem jakiego kanału, Do kogo mówi, Z jakim skutkiem? 5 kluczowych elementów komunikowania się:-nadawca, -komunikat (przekaz), -kanał komunikacyjny, - odbiorca, -wpływ przekazu 4. Narzędzia promocji: a) reklama - bezosobowa, płatna i adresowana do masowego odbiorcy, forma przekazywania informacji o produktach czy firmie. b) promocja sprzedaży - krótkookresowe działania obejmujące materialne środki pobudzające sprzedaż danego produktu. c) sponsoring - wspieranie działań ważnych lub atrakcyjnych społecznie, zazwyczaj szerzej znane opinii publicznej i może powodować pozytywne skojarzenia sukcesów lub działań osób lub instytucji sponsorowanych. d) PR - kompleks działań związanych z wypracowaniem odpowiednich relacji z otoczeniem w celu zbudowania pozytywnego wizerunku firmy na rynku. e) sprzedaż osobista - osobista prezentacja produktów firmy potencjalnego odbiorcy przez sprzedawcę f) marketing internetowy - zespół działań i środków oddziaływujących na potencjalnego odbiorcę przez Internet. g) marketing bezpośredni (BTL) - zespół działań i środków bezpośredniego lub zindywidualizowanego oddziaływania na nabywców, mającego na celu kreowanie i zaspokajanie potrzeb oraz sprzedaż produktów i usług (ulotki, broszury) h) ATL (above the Line):- dzialania promocyjne związane z mediami:internetowa reklama,sponsoring-reklama TV, radiowa, prasowa- działania, które przekraczają pewien koszyk kosztów,- brak konkretnego odbiorcy- reklama bezosobowa i) BTL ( below the Line):-najczęściej promocja w miejscu sprzedaży,- do konkretnego klienta,- telemarketing,- sprzedaż katalogowa,- marketing mobilny,- marketing szeptany,- programy lojalnościowe j) POS - point of sales - frezy - taśma z logo firmy oklejana np. wokół okna czy drzwi- wobller - wisząca etykieta na półce. 5. Determinanty wyboru narzędzi promocji: a) rodzaj rynku (hierarchia wg-rynek dóbr konsumpcyjnych - reklama, promocja sprzedaży, PR, sprzedaż osob., inwestycyjnych ( sprzedaż osob., promocja sprzedaży),

(…)

… która manipuluje c)monolog d)przekaźniki:prasa,tv,radio e)ukierunk. Na sprzedaz f) przeplyw info jednostronny 9.Środki i formy PR:a)prasowa (wywiady, reportaże, inf o nowych kontraktach, odpowiedzi na krytykę prasową, konferencje prasowe) b)telewizyjna (wywiady prezesów w dzienniku, TV, udział w publicystycznych audycjach w TV, oddźwięk na krytykę ze strony TV) c)radiowa (audycja o sukcesach, wywiad z prezesem, reportaż) d)wydawnicza( foldery, broszury, kalendarze, wizytówki, etykiety z logo) e)pocztowa (wysyłanie życzeń, zaproszeń) f)spotkania (konferencje, przyjęcia, zwiedzanie zakładu, prelekcja, sympozja) g) upominkowa (wręczanie upominków z logo) h)sponsoring (pieniężne/ rzeczowe inwestycje) i)darowizny ( cele społeczne, utrzymanie domów dziecka, szpitali) j)akcje charytatywne (np. Pajacyk) 10. sprzedaż…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz