Projekt sieci komputerowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3647
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt sieci komputerowej - strona 1 Projekt sieci komputerowej - strona 2 Projekt sieci komputerowej - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 4 strony i zawiera założenia do projektu sieci komputerowej, plan obiektu (przedstawienie graficzne), niezbędne obliczenia, w tym dobór UPS, dobór baterii akumulatorów UPS, powstanie systemu po awarii oraz dobór klimatyzatora.

Założenie do projektu
Zaprojektować instalację elektryczną dedykowaną dla sieci komputerowej złożonej 37 komputerów o mocy 440W każdy i cos(fi)=0,85. Komputery rozmieścić w pomieszczeniach dowolnie. Wszystkie komputery powinny być zasilane rezerwowo UPSami modułowymi typu ON-LINE. Czas zasilania rezerwowego przyjąć na poziomie 1h. Redundancja na poziomie nie mniejszym niż 3+1. Dobrać przełączniki sieciowe i ewentualnie inne urządzenia. Uwzględnić zapotrzebowanie mocy na doładowywanie UPSów, na przełączniki sieciowe oraz na klimatyzację serwerowni (wyliczyć moc przyjąć rozsądną sprawność klimatyzatora).
Warunki projektowe:
Tablicę Główną umieścić w pobliżu kanału wentylacyjnego, komputery rozmieścić dowolnie zapewniając minimalną odległość między stanowiskami 0,9m oraz 2,5m między komputerami podłączonymi do różnych faz. Odległość od transformatora o rezystancji 0,01Ohm do Rozdzielnicy Głównej budynku wynosi 200m, a przekrój aluminiowego kabla ziemnego wynosi 240mm^2. Rezystancję uziomu pominąć. Długość wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) wynosi 18m.
Plan obiektu
Z tablicy głównej (TG) wychodzą trzy linie do trzech tablic rozdzielczych. Z pierwszej tablicy rozdzielczej (T1) zasilane są dwa pomieszczenia trzema liniami zasilającymi T1.1, T1.2, T1.3 o długościach 10m, 9,5m i 11m. Z drugiej tablicy rozdzielczej (T2) wychodzą trzy linie zasilające T2.1, T2.2, T2.3 o długościach 13m, 22m, 9m. Z trzeciej tablicy rozdzielczej (T3) wychodzą dwie linie zasilające T3.1 i T3.2 o długościach 9m i 8m. Na liniach znajdują się następujące ilości komputerów T1.1 - 4, T1.2 - 4, T1.3 - 4, T2.1 - 6, T2.2 - 6, T2.3 - 5, T3.1 - 4, T3.2 - 4.
Obliczenia
Podstawiam dane z założeń do arkusza wspomagającego projektowanie instalacji
Dobór UPS Dobieranie mocy UPS
Moc zapotrzebowania Redundancja N+1
3+1
Moc modułu UPS
Dobieram UPS ASM SP1110 SUPS = 10kVA Moc znamionowa UPSa
 = 0,92 Sprawność 92%
cos = 0,7 Wyjściowy współczynnik mocy
cos 0= 0,99 Wejściowy współczynnik mocy
Rozproszenie ciepła (100% obciążenia): [kW] 0,8kW
Sprawdzam dobór zabezpieczenia mocy dla 3 równolegle pracujących UPS
Zgodnie z przyjętą redundancją 3+1 instaluję 4 UPS-y Obliczam natężenie prądu dla wszystkich UPSów
Dobór baterii akumulatorów UPS
Dane:
2 = 0,953 Sprawność
UACC = 12V Napięcie akumulatora
Trez = 60min = 1 h Czas rezerwowania
Pi = 25,76kW Moc zapotrzebowania dla 4 UPS
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz