Sieci komputerowe

note /search

Elementy transmisji danych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sieci komputerowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1561

                Sieci komputerowe  Wykład 2:  Elementy transmisji danych        Wykład prowadzony przez dr inż. Mirosława Hajdera dla studentów 3 roku in- formatyki, opracowany przez Joannę Pliś i Piotra Lasotę, 3 FD.          Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  Zakład Systemów Roz...

Projekt sieci komputerowej

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Sieci komputerowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3647

Dokument ma 4 strony i zawiera założenia do projektu sieci komputerowej, plan obiektu (przedstawienie graficzne), niezbędne obliczenia, w tym dobór UPS, dobór baterii akumulatorów UPS, powstanie systemu po awarii oraz dobór klimatyzatora. Założen...

Projekt sieci komputerowej LAN

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sieci komputerowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4158

Projekt sieci komputerowej LAN dla biura projektowego. Gdańsk 2004. Założenia projektowe. Charakterystyka i zadania sieci komputerowej. Wybór technologii. Wybór oprogramowania sieciowego. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Komputery do obróbki graficznej, komputery biurowe, serwer, drukarka i ska...

Sieci cd.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Sieci komputerowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1855

Wykład 1 Sieć komputerowa to system połączonych elektrycznie i powiązanych logicznie elementów (stacja robocza, serwer, drukarka) mający na celu zapewnienie lokalnej lub zdalnej lokalizacji oraz umożliwienie użytkownikom wymiany informacji. Dowolną sieć komp. tworzy grupa komputerów połączonych ze...

Zadania Na Systemy i Sieci Komputerowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Sieci komputerowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2842

1. Napisz skrypt z jednym parametrem -  nazwa katalogu. Skrypt powinien przegladac katalog biezacy i dla kazdego  znalezionego pliku zwyklego sprawdzac czy plik o takiej samej nazwie znajduj e sie w katalogu okreslonym parametrem. W przypadku wykrycia takiej sytuacji   skrypt powinien wyswietlac pyt...

Systemy ekspertowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sieci komputerowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2317

Ma 5 stron. Podejmuje takie kwestie jak: modele w informatyce, jakość modelu, gęstość inteligencji, wymiary inżynierskie, jakość dostępnych zasobów, dychtonomia modeli, systemy usuwające błędy, ocena systemów ekspertowych, sieci neuronowe. ...

Sieci komputerowe - teoria

 • Politechnika Śląska
 • Sieci komputerowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1932

Nie wszystkie warstwy sieciowe implementują funkcjonalność wszystkich warstw sieciowych, tzn. że od rodzaju sieci, jej przeznaczenia czy implementacji na danej platformie, stos sieciowy nie zawsze odpowiada ogólnemu modelowi ISO/OSI.1. Model sieci internetowej zawarty jest w warstwie aplikacji.2. De...

Sieci komputerowe - teoria c.d.

 • Politechnika Śląska
 • Sieci komputerowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2072

Pytania kontrolne – wykład 51. Głównym zadaniem warstwy sieciowej jest zapewnienie wymiany danych między węzłami. 2. Transmisja danych odbywa się na poziomie wszystkich elementów, zarówno końcowych jak i pośredniczących. 3. Przekazywanie/ przełączanie – przesyłanie danych z potru wejściowego ...

Projekt sieci komputerowej - obliczenia

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Sieci komputerowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3248

Dokument został zapisany w postaci pliku programu Microsoft Excel (o rozszerzeniu .xlsx). Plik składa się z czterech arkuszy: arkusz obliczeń, rozłożenie obciążeń, obciążalność długo...