Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

note /search

Projekt sieci komputerowej

  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Sieci komputerowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3640

Dokument ma 4 strony i zawiera założenia do projektu sieci komputerowej, plan obiektu (przedstawienie graficzne), niezbędne obliczenia, w tym dobór UPS, dobór baterii akumulatorów UPS, powstanie systemu po awarii oraz dobór klimatyzatora. Założen...

Skrócona wersja Logika Praktyczna - Zygmunt Ziembinski

  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Pobrań: 5684
Wyświetleń: 12299

Skrócona wersja Logika Praktyczna - Zygmunt Ziembinski. Definicje. Semiotyka - nauka o znaku, szczególnie o znaku słownym (część logiki), semiotykę dzieli się na następujące trzy grupy : 1) Semantykę - naukę o znaczeniu znaku. 2) Syntaktykę - tzw. gramatyka logiki, rodzaje znaków i sposobach ich wią...

Projekt sieci komputerowej - obliczenia

  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Sieci komputerowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3248

Dokument został zapisany w postaci pliku programu Microsoft Excel (o rozszerzeniu .xlsx). Plik składa się z czterech arkuszy: arkusz obliczeń, rozłożenie obciążeń, obciążalność długo...