Projekt przegrody budowlanej pionowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt przegrody budowlanej pionowej  - strona 1 Projekt przegrody budowlanej pionowej  - strona 2 Projekt przegrody budowlanej pionowej  - strona 3

Fragment notatki:


Projekt      Efektowne  użytkowanie energii  audyt  energetyczny  na potrzeby termomodernizacji oraz  oceny energetycznej budynków.      Zagadnienia  cieplno-wilgotnościowe   Dr inż. Stanisław Walczak        Temat projektu    Sprawdzanie pod względem  cieplno-wilgotnościowym   przegrody budowlanej  pionowej        Autor projektu:  Książek  Krzysztof              Sprawdzam pod  względem  cieplno-wilgotnościowym  przegrodę budowlaną   pionową  o   następującym układzie warstw jak przedstawiono na rysunku.                                                                                                                                                                                                                                                                 1                                                                         5                                                                 i                                                              e     Układ licząc od strony wewnętrznej:  1. Tynk cementowo-wapniowy             1,5 cm   2. Cegła pełna                                         32 cm   3. Styropian                                            10 cm   4. Cegła pełna                                         12 cm  5. Tynk cementowo-wapniowy             1,5 cm    Pomieszczenie wewnętrzne przeznaczone jest na kuchnię o wilgotności powietrza    φi = 65%, a budynek zlokalizowany jest w strefa klimatycznej III.      Lp.    Materiał  Grubość  warstwy  d[m]  Współczynnik przewodzenia  ciepła  λ[W/mK]  1.  Tynk cementowo-wapniowy  0,015  0,82  2.  Cegła pełna  0,32  0,77  3.  Styropian  0,1  0,04  4  Cegła pełna  0,12  0,77  5.  Tynk cementowo-wapniowy  0,015  0,82    Przyjmujemy opory przejmowania ciepła dla poziomego kierunku strumienia   ciepła :     Rsi  = 0,13 (m 2K)/W  Rse  = 0,04 (m 2K)/W    1. Obliczenie oporów cieplnych                                                    R1 = 0,018                                                         R2 = 0,416  

(…)

… w przegrodzie: ciśnienie nasycenia (czerwony), ciśnienie cząstkowe pary
wodnej ( czerwony)
2500
cisnienie cząstkowe pary
wodnej
para nasycona
2000
1500
1000
500
0
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Przeprowadzone obliczenia potwierdzają odporność przegrody na kondensacje
pary wodnej na powierzchni przegrody od strony pomieszczenia.
Przeprowadzone obliczenia wykazały, że przegroda jest odporna na wystąpienie…
… wystąpienia kondensacji pary wodnej
na wewnętrznej powierzchni ściany
Zgodnie z pkt. 3.3 temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany
wynosi
i =18,41 C
Z tabeli 8 odczytujemy ciśnienie cząstkowe pary wodnej nasyconej p s:
a) dla temperatury panującej w pomieszczeniu ti = +20 C
4.
psat = 2340 Pa
Obliczeniowa wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu:
φi = 0,65 = 65%
Ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej zawartej w pomieszczeniu:
pi = φi psat
pi = 1521Pa
Z tabeli 1 odczytujemy temperaturę punktu rosy dla danych warunków:
tr = 13,22 °C
Temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody jest wyższa od
temperatury punktu rosy. Nie wystąpi więc roszenie na wewnętrznej stronie
przegrody.
5. Sprawdzenie
kondensacji pary wodnej na przegrodach w styczniu
Obliczeniowa temperatura wewnętrzna ti = +20 °C
φi = 65…
…/(m·h·Pa)]
45·10-6
105·10-6
12·10-6
105·10-6
45·10-6
Z tabeli 8 odczytujemy ciśnienie cząstkowe pary wodnej nasyconej ps
b) dla temperatury zewnętrznej ti = -2,8°C
psate = 484 Pa
Obliczeniowa wilgotność powietrza zewnętrznego φe = 0,85 = 85%
Ciśnienie cząstkowe pary wodnej zawartej w powietrzu zewnętrznym:
pe = φe· psate
pe = 411,4 Pa
Opory dyfuzyjne poszczególnych warstw oraz całej przegrody:
333,3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz