Projekt przegród budowlanych-obiekt :żłobek

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt przegród budowlanych-obiekt :żłobek - strona 1

Fragment notatki:

Wprowadzenie
Obiektem niniejszego opracowania jest żłobek w mieście Kołobrzeg.
Podstawę opracowania projektu stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 926 z 2015r. ze zmianami oraz wszelkie normy.
Wymagania cieplno - wilgotnościowe oraz stateczności cieplnej wybranych przegród budowlanych powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu w oparciu o normę PN-EN ISO 6946 2008.
Budynek usytuowany jest w I strefie klimatycznej, wartości temperatur na zewnątrz te oraz
wewnątrz ti, wilgotność względna powietrza na zewnątrz e j , wewnątrz i j , a także prędkość wiatru zimą i latem przyjęto zgodnie z normami.
a) Ściana zewnętrzna:
- współczynnik przenikania ciepła,
- rozkład temperatur, głębokość przemarzania,
- czynnik temperaturowy,
- opór filtracji,
- stateczność cieplna przegrody dla okresu letniego.
b) Okno:
- współczynnik przenikania ciepła,
- współczynnik przepuszczalności energii całkowitej.
c) Przegroda zewnętrzna, pozioma:
- współczynnik przenikania ciepła,
- kondensacja międzywarstwowa.
d) Podłoga na gruncie:
współczynnik przenikania ciepła,
ciepło-chłonność podłogi
Lokalizacja obiektu
Projektu budynku żłobek, znajdującego się mieście Kołobrzeg:
głębokość przemarzania gruntu hz = 1,1m wg. PN-81/B-03020
strefa klimatyczna I wg. PN-82/B-02403
temperatura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynku te = -16C
Oznaczenia użyte w projekcie Lp
Oznaczenie
Jednostka
Nazwa
1
d m
Grubość warstwy
2
ρ Gęstość materiału
3
Uw
Wspołczynnik przewodzenia ciepła
4
Cw
Ciepło właściwe
5
R
Opor warstwy przegrody
6
U
Wspołczynnik przenikania ciepła
7
Uc
Całkowity opor przegrody komponentu
budowlanego
8
Rsi
Opor przejmowania ciepła na wewnętrznej części
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz