Projekt Obliczenie spadku napięcia linii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt Obliczenie spadku napięcia linii - strona 1 Projekt Obliczenie spadku napięcia linii - strona 2 Projekt Obliczenie spadku napięcia linii - strona 3

Fragment notatki:

Projekt z linii elektroenergetycznych
Temat: Obliczenie spadku napięcia linii
Prowadzący zajęcia: dr inż. Olgierd Małyszko
Wykonał: Tomasz Kaleta
nr albumu: 7859
Data oddania: 18.01.2013
Ocena: 1. Zadanie polega na obliczeniu: mocy pozornej, spadku napięcia, straty napięcia dla przypadku zaprojektowanej linii SN o napięciu znamionowym U=110 kV i o długości 39,295 km. W linii zostały zastosowane przewody robocze: AFL-6 120 mm2.
Linia zaprojektowana jest dla dopuszczalnej długotrwałej obciążalności pracy przewodów dla +60˚C. Prąd znamionowy przyjęto z tabeli obciążalności: In= 350 A
2. Dana jest linia o parametrach:
R =9.8649 [Ω]
Rj =0.25253 [Ω·km -1 ]
X =16.083 [Ω]
Xj = 0.41171 [Ω·km -1 ]
B =107.82 [μS]
Bj = 2.76 [μS·km -1 ]
3. Dokonano obliczenia spadków i strat:
Icz=In*cosfi
Ib=In*sinfi-((U/sqrt(3))*0.5*B)
P1=sqrt(3)*U*Icz
Q1=sqrt(3)*U*Ib
delU1=sqrt(3)*(Icz*R+Ib*X)
dU1=delU1/U*100
sigmaU1=(((P1/(sqrt(3)*U))*R)+((Q1/(sqrt(3)*U))*X))
P2=P
Q2=0
delU2=(P2*R+Q2*X)/U
dU2=delU2/U*100
sigmaU2=(((P2/(sqrt(3)*U))*R)+((Q2/(sqrt(3)*U))*X))
P3=30e6
Q3=10e6
delU3=(P3*R+Q3*X)/U
dU3=delU3/U*100
sigmaU3=(((P3/(sqrt(3)*U))*R)+((Q3/(sqrt(3)*U))*X))
4. Otrzymano wyniki:
I cz = 343.00 [A]
I b = 76.25 [A]
P1 = 65.35 [MW]
Q1 = 14.53 {MV]
ΔU1 = 7.98 [kV]
ΔU1 % = 7.26 %
δU1 = 4.61 [kV]
P2 = 65.35[MW]
Q2 = 0[MV]
ΔU2 = 5.86[kV]
ΔU2 % = 5.33 %
δU2 = 3.38[kV]
P3 = 30000000
Q3 = 10000000
ΔU3 = 4.15[kV]
ΔU3 % = 3.77 %
δU3 = 2.40[kV]
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz