Projekt filtru cyfrowego NOI - wykład - Charakterystyka amplitudowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt filtru cyfrowego NOI - wykład - Charakterystyka amplitudowa - strona 1 Projekt filtru cyfrowego NOI - wykład - Charakterystyka amplitudowa - strona 2 Projekt filtru cyfrowego NOI - wykład - Charakterystyka amplitudowa - strona 3

Fragment notatki:

Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Laboratorium
Filtrów Analogowych i Cyfrowych
Dzień tygodnia: Godz: Wykonał:
Nr ćwiczenia: 4
Temat: Projekt filtru cyfrowego NOI. Metoda przekształcenia biliniowego.
Data wykonania: Ocena:
Założenia projektowe - punkt 1.
- fp = 1 kHz
- fs = 3 kHz
- Ap = 1,5 dB
- As = 60 dB
- ft= 2fs
Obliczenia wstępne
Rząd filtru Czebyszewa I rodzaju wyznaczono przy pomocy funkcji cheb1ord(). Otrzymano wynik n=5. Przy pomocy funkcji cheby1() uzyskano współczynniki licznika i mianownika funkcji transmitancji H(s). Przy pomocy funkcji residue() oraz residuez() uzyskano współczynniki licznika i mianownika funkcji transmitancji filtru cyfrowego HD(z) zaprojektowanego na podstawie prototypu analogowego metodą zachowania charakterystyki impulsowej. Aby pasmo przepustowe filtru cyfrowego powstałego z prototypu analogowego przy pomocy metody biliniowej było zgodne z założeniami, wprowadzono poprawkę na pulsację graniczną:
,
gdzie T oznacza okres próbkowania (1/ft), a ωp=2·π·fp.
Przy pomocy funkcji bilinear() uzyskano współczynniki licznika i mianownika funkcji transmitancji filtru cyfrowego w oparciu o przekształcenie biliniowe z prototypu analogowego.
Charakterystyka amplitudowa, odpowiedź impulsowa, bieguny funkcji transmitancji
Odpowiedź impulsową filtrów cyfrowych otrzymano przy pomocy funkcji impz(), filtru analogowego przy pomocy funkcji impulse(). Należy pamiętać, iż odpowiedź impulsowa filtru cyfrowego różni się od odpowiedzi impulsowej prototypu analogowego amplitudą, która jest odwrotnie-proporcjonalna do okresu próbkowania. Z tego względu odpowiedzi impulsowe przedstawione na rysunku nr 2 zostały przeskalowane, by można je było wizualnie porównywać. Na rysunku nr 3 przedstawiono bieguny funkcji transmitancji HD(z).
Rys. 1. Charakterystyki amplitudowe filtrów
Rys. 2. Odpowiedzi impulsowe filtrów
Rys. 3. Bieguny funkcji transmitancji filtrów cyfrowych
Rys. 4. Bieguny funkcji transmitancji prototypu analogowego
Założenia projektowe - punkt 2.
- fp- = 1,2 kHz
- fp+ = 1,6 kHz
- fs- = 0,8 kHz
- fs+ = 2 kHz
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz