Inne sposoby aproksymacji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inne sposoby aproksymacji - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Inne sposoby aproksymacji Kolejne dwa sposoby aproksymacji charakterystyki amplitudowej filtru ide-
alnego prezentuje rys. 10.3. Charakterystyka Czebyszewa II-ego rodzaju jest maksymalnie płaska w paśmie przepuszczania i rownomiernie falista w paśmie
zaporowym (rys. 10.3A). Falistość w obydwu pasmach jest cechą charaktery-
styczną filtru eliptycznego (Cauera) (rys. 10.3B). Filtr eliptyczny jest zawsze
filtrem najniższego rzędu spełniającym zadane gabaryty. Wzory obliczeniowe
dla filtru eliptycznego komplikują się nieco w porownaniu z filtrami przed-
stawionymi wcześniej, ale ciągle umożliwiają szybkie obliczenie transmitancji
spełniającej zadane gabaryty.
Przedstawione powyżej metody aproksymacji koncentrują się na wyzna-
czeniu charakterystyki amplitudowej filtru idealnego. Jeżeli liniowość fazy
w paśmie przepuszczania jest ważniejszym parametrem niż poziom tłumie-
nia, to przy projektowaniu filtrow analogowych stosuje się aproksymację za
pomocą charakterystyki Bessela. Filtr Bessela ma maksymalnie płaski prze-
bieg opoźnienia grupowego w paśmie przepuszczania. Przy projektowaniu
filtrow cyfrowych aproksymuje się charakterystykę amplitudową za pomocą
filtru FIR, ktory ma liniową fazę.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz