Programowanie jako wyznaczanie strategii rozwoju

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 2688
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Programowanie jako wyznaczanie strategii rozwoju - strona 1 Programowanie jako wyznaczanie strategii rozwoju - strona 2 Programowanie jako wyznaczanie strategii rozwoju - strona 3

Fragment notatki:


Programowanie - wyznaczanie strategii rozwoju. Wiąże się z określoną zasadą programowania.
 
Programowanie krótkookresowe - Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006
Programowanie średniookresowe - np. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013
Programowanie długookresowe - Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020
 
 
Obecnie wykorzystaliśmy ok. 30% środków zaplanowanych na lata 2007-2013. Umowy podpisane są na 65% środków.
Jesteśmy na 9 miejscu w UE pod względem wykorzystania środków. Jeżeli jednak weźmiemy tylko kraje o przyznanych dużych środkach (nie biorąc pod uwagę małych państw) jesteśmy na miejscu 3.
 
Strategia rozwoju jest scenariuszem przyszłości , jakościową wizją przyszłości. Jest programem, który składa się z celów, zadań, instrumentów i środków.
  Korzyści procesu programowania Rozpoznanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
Racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami
Włączenie w proces programowania różnych podmiotów gospodarczych; aktywizacja społeczności lokalnych
 
 
  W procesie programowania trzeba sobie odpowiedzieć na 4 pytania Jaką pozycję zajmuje obecnie dany podmiot (gmina, miasto, województwo, etc.) na tle całego kraju i jakie są jego możliwości rozwojowe?
Jaka pozycja byłaby satysfakcjonująca w przyszłości i jakie cele strategicznie w związku z tym należy zrealizować?
Co utrudnia obecnie i co może utrudnić w przyszłości osiągnięcie pożądanej pozycji?
Co należy zrobić, aby przesunąć się z pozycji obecnie zajmowanej na pozycję pożądaną i osiągnąć sukces w ocenie społeczności lokalnej?
 
  Etapy procesu programowania Diagnozowanie - diagnoza stanu aktualnego; analiza SWOT Prognozowanie - metody scenariuszowe; metoda burzy mózgów - metody heurystyczne Negocjowanie - wybieramy określone cele strategiczne do realizacji, priorytety rozwoju Ustalanie założeń programu i podejmowanie decyzji - kto będzie odpowiedzialny za realizację poszczególnych etapów, jakie zadania będziemy realizować, jakich narzędzi użyjemy? Monitoring i kontrola - czy istnieją sprzyjające warunki do realizacji strategii?
 
Misja - wizja rozwoju - zadania, instrumenty, środki.
  Metoda drzewa celu Przykład, rozwinięto tylko cel drugi, reszta analogicznie Wizja:
Cel nadrzędny strategiczny 1 (obszar priorytetowy)
Cel nadrzędny strategiczny 2 (obszar priorytetowy)
Cel pośredni operacyjny 2.1.
Zadanie 2.1.1.


(…)


 
 
Sfera polityczno-prawna
Proces prywatyzacyjny
Wzrost
Stabilizacja
Regres
+5
+1
-5
0,6
0,2
0,2
Nieuczciwa konkurencja
Wzrost
Stabilizacja
Regres
-4
-1
+4
0,2
0,6
0,2
"Czarny rynek"
Wzrost
Stabilizacja
Regres
-5
-2
+5
0,3
0,5
0,2
Ochronna polityka celna
Wzrost
Stabilizacja
Regres
+4
-1
-5
0,3
0,4
0,3
Integracja z UE
Wzrost
Stabilizacja
Regres
+5
-1
-3
0,7
0,2
0,1
Eksport
Wzrost
Stabilizacja
Regres
+5
+2
-5
0,4 0,5 0,1
 
Scenariusz optymistyczny
Wzrost spożycia słodyczy
+5
Spadek bezrobocia
+5
Wzrost zamożności społeczeństwa
+4
Zwiększenie się ilości programów promujących spożywanie słodyczy
+2
Średnia siła wpływu
+4
 
Przyspieszenie procesu prywatyzacyjnego
+5
Zmniejszenie się przypadków nieuczciwej konkurencji
+4
Spadek zakupów słodyczy na "czarnym rynku"
+5
Dalszy wzrost integracji z UE
+5
Wzrost…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz